วิจัยพบ "คนหนุ่ม" เสพกัญชา เสี่ยงป่วย "จิตเภท" สูงขึ้น

2023-05-06 21:00:45

วิจัยพบ "คนหนุ่ม" เสพกัญชา เสี่ยงป่วย "จิตเภท" สูงขึ้น

Advertisement

ลอสแอนเจลิส, 5 พ.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันพฤหัสบดี (4 พ.ค.) วารสารไซโคโลจิคอล เมดิซีน (Psychological Medicine) เผยแพร่ผลการศึกษาที่ระบุว่าคนหนุ่มผู้มีปัญหาการเสพกัญชา (CUD) มีความเสี่ยงป่วยโรคจิตเภทเพิ่มขึ้น

การศึกษาข้างต้นได้วิเคราะห์ข้อมูลประวัติสุขภาพของประชาชนในเดนมาร์กมากกว่า 6 ล้านคน ซึ่งครอบคลุมระยะเวลา 50 ปี เพื่อประเมินสัดส่วนของการเกิดผู้ป่วยโรคจิตเภทอันมีต้นตอมาจากภาวะปัญหาการเสพกัญชาในระดับประชากร

คณะนักวิจัยพบหลักฐานชัดเจนที่บ่งชี้ความเชื่อมโยงระหว่างผู้มีปัญหาการเสพกัญชากับโรคจิตเภทในหมู่ผู้ชายและผู้หญิง ซึ่งความเชื่อมโยงดังกล่าวเกิดขึ้นในหมู่คนหนุ่มมากกว่า ขณะแบบจำลองทางสถิติระบุว่าการหลีกเลี่ยงภาวะปัญหาการเสพกัญชาอาจช่วยป้องกันการเกิดโรคจิตเภทในผู้ชายอายุ 21-30 ปี มากถึงร้อยละ 30

อนึ่ง โรคจิตเภทเป็นโรคทางจิตที่มีอาการรุนแรงอันส่งผลกระทบต่อความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของบุคคล โดยผู้ป่วยโรคจิตเภทอาจดูเหมือนขาดความรู้ความเข้าใจภาวะความเป็นจริง และอาการของโรคนี้อาจทำใหการเข้าสังคมและทำกิจวัตรประจำวันเป็นเรื่องยาก

อย่างไรก็ดี ทั้งภาวะปัญหาการเสพกัญชาและโรคจิตเภทต่างมีหนทางรักษาอันมีประสิทธิภาพ

โนรา โวลโคว์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการติดยาเสพติดแห่งชาติสหรัฐฯ และผู้เขียนร่วม ระบุว่าความเกี่ยวโยงระหว่างปัญหาการใช้สารเสพติดและความเจ็บป่วยทางจิตเป็นปัญหาสาธารณสุขขนาดใหญ่ ซึ่งต้องมีการจัดการเร่งด่วนและแรงสนับสนุน

“สิ่งสำคัญคือการขยับขยายการป้องกัน การคัดกรอง และการรักษาผู้ที่อาจเผชิญอาการป่วยทางจิตอันเชื่อมโยงกับการใช้กัญชาในยามที่มีการเข้าถึงผลิตภัณฑ์กัญชาได้ง่ายขึ้น”


(แฟ้มภาพซินหัว : ทหารเม็กซิโกคุ้มกันพื้นที่เผากัญชาในรัฐโซโนราทางตอนเหนือของเม็กซิโก วันที่ 9 ก.ค. 2009)