"พุกาม" แหล่งพุทธสถานโบราณ มรดกโลกล้ำค่าในเมียนมา

2023-05-05 17:15:10

"พุกาม" แหล่งพุทธสถานโบราณ มรดกโลกล้ำค่าในเมียนมา

Advertisement

พุกาม, 5 พ.ค. (ซินหัว) — ชวนเยี่ยมชม “พุกาม” เมืองโบราณและมรดกโลกขององค์การยูเนสโก (UNESCO) ซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคมัณฑะเลย์ของเมียนมา โดยเมืองโบราณแห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในจุดหมายท่องเที่ยวชั้นนำของเมียนมา เนื่องจากมีเจดีย์ วัด และอารามทางพุทธศาสนาโบราณนับพันแห่ง

(บันทึกภาพวันที่ 4 พ.ค. 2023)