ล่องเรือรัก "งานแต่งทางน้ำ" เมืองโบราณในเจ้อเจียง

2023-05-05 13:55:07

ล่องเรือรัก "งานแต่งทางน้ำ" เมืองโบราณในเจ้อเจียง

Advertisement

เจี้ยนเต๋อ, 4 พ.ค. (ซินหัว) — พาชมบรรยากาศการแสดงพิธีมงคลสมรสทางน้ำซ่งอวิ้น ณ เมืองโบราณเหยียนโจว ตำบลเหมยเฉิง เมืองเจี้ยนเต๋อ มณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีน โดยพิธีดังกล่าวประกอบด้วยการออกเรือน การแต่งกาย การลงเรือ การรับเจ้าสาว และการกราบไหว้

อนึ่ง เมืองโบราณเหยียนโจวมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปี ตั้งอยู่ ณ จุดบรรจบของแม่น้ำซินอัน แม่น้ำฟู่ชุน และแม่น้ำหลานเจียง(บันทึกภาพวันที่ 3 พ.ค. 2023)