"ไซยาไนด์" ใครครอบครองมีโทษปรับ 1 ล้านบาทจำคุกอีกรัวๆ

2023-05-05 11:20:24

"ไซยาไนด์" ใครครอบครองมีโทษปรับ 1 ล้านบาทจำคุกอีกรัวๆ

Advertisement

"ไซยาไนด์" ใครครอบครองมีโทษปรับ 1 ล้านบาทจำคุกอีกรัวๆ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ระบุว่าสารไซยาไนด์ ถือเป็นวัตถุอันตรายประเภทที่ 3 เวลานำเข้าหรือผลิต ครอบครอง ต้องขออนุญาตกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก พลาสติก และ เหมืองทอง รวมถึงคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก็จะดูแลควบคุมการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ต่าง


ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขดูแลผลิตภัณฑ์ อาหาร ยา และเครื่องสำอาง และได้จัดสารไซยาไนด์เป็นวัตถุอันตรายประเภทที่ 4 ห้ามนำเข้า ห้ามครอบครอง และห้ามนำมาผสมใส่อาหาร ยา และเครื่องสำอาง หากพบผู้ใดฝ่าฝืน จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ