นักวิทย์คาด "โซลาร์เซลล์บนหลังคา" ในจีน ลดคาร์บอน 2.72 พันล้านตัน

2023-05-05 11:50:06

นักวิทย์คาด "โซลาร์เซลล์บนหลังคา" ในจีน ลดคาร์บอน 2.72 พันล้านตัน

Advertisement

ปักกิ่ง, 4 พ.ค. (ซินหัว) — คณะนักวิทยาศาสตร์ของจีนและนานาชาติร่วมเผยแพร่ผลการประเมินศักยภาพการลดคาร์บอนของแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาในจีน ซึ่งระบุว่าแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาเหล่านั้นอาจช่วยชดเชยคาร์บอนไดออกไซด์ราว 2.72 พันล้านตันภายในปี 2030

ผลการศึกษาจากวารสารเนเจอร์ คอมมิวนิเคชันส์ ระบุว่าแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคามีความสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานและสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะหลายเมืองที่มีความหนาแน่นของอาคารและการใช้พลังงานสูง

อย่างไรก็ดี การประเมินศักยภาพการลดคาร์บอนของแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา ณ ระดับเมืองของทั้งประเทศขนาดใหญ่เป็นเรื่องท้าทาย เนื่องด้วยความยากลำบากของการประเมินพื้นที่หลังคา

คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยครูหนานจิง และสถาบันอื่นๆ ในจีน รวมถึงคณะนักวิจัยจากสหรัฐฯ และสิงคโปร์ ได้ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศและการถดถอยการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) จากหลายแหล่งข้อมูลมาระบุพื้นที่หลังคาเกือบ 66,000 ตารางกิโลเมตรใน 354 เมืองของจีนในปี 2020 ซึ่งแสดงการลดคาร์บอนไดออกไซด์ราว 3.63 พันล้านตัน

คณะนักวิจัยได้พิจารณาการขยับขยายที่ดินในเมืองและการเปลี่ยนแปลงด้านสัดส่วนทางพลังงาน ทำการประเมินศักยภาพการลดคาร์บอนไดออกไซด์ในจีนไว้ที่ราว 2.72-3.63 พันล้านตันภายในปี 2030 ซึ่งเป็นปีที่จีนวางแผนบรรลุการปล่อยคาร์บอนแตะระดับสูงสุด

นอกจากนั้นผลการศึกษาบ่งชี้ความจำเป็นของการสำรวจเพิ่มเติมว่าจะพัฒนาความยืดหยุ่นของการผลิตพลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาได้อย่างไร เช่น การผสมผสานแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาเข้ากับเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน เพื่อสามารถจ่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องในเวลากลางคืนและลดความผันผวนของโครงข่ายไฟฟ้า


(แฟ้มภาพซินหัว : การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาในหมู่บ้านหลิวจี๋ อำเภอซางเหอ มณฑลซานตงทางตะวันออกของจีน วันที่ 15 พ.ย. 2022)