ส่องงานอนุรักษ์โบราณวัตถุ "ถ้ำโม่เกา" แหล่งมรดกโลกในตุนหวง

2023-05-05 12:05:48

ส่องงานอนุรักษ์โบราณวัตถุ "ถ้ำโม่เกา" แหล่งมรดกโลกในตุนหวง

Advertisement

ตุนหวง, 4 พ.ค. (ซินหัว) — ทีมเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ดิจิทัลของสถาบันตุนหวงประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ อาทิ การบันทึกและประมวลผลภาพจิตรกรรมฝาผนัง เพื่อรับรองการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์มรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนบริเวณถ้ำโม่เกา แหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโก (UNESCO) ในเมืองตุนหวง มณฑลกานซู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน(บันทึกภาพวันที่ 25 เม.ย. และ 2 พ.ค. 2023)