ปชป.ชูนโยบายปราบยาเสพติด ไม่เอากัญชาเสรี

2023-05-04 17:32:03

ปชป.ชูนโยบายปราบยาเสพติด ไม่เอากัญชาเสรี

Advertisement

ปชป.ชูนโยบายปราบยาเสพติด ไม่เอากัญชาเสรี ผลักดันกระบวนการลงโทษผู้ต้องหาตามบทลงโทษสูงสุด 

เมื่อวันที่ 4 พ.ค.66 ที่พรรคประชาธิปัตย์  (ปชป.)คณะผู้สมัคร ส.ส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์ ร่วมกันแถลงข่าวถึงจุดยืนของพรรคในนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดย พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ ผู้สมัคร ส.ส.กทม. เขตหลักสี่ จตุจักร เบอร์ 14 กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดเป็นภัยคุกคามที่กระทบต่อชีวิต สังคม และประเทศอย่างรุนแรง ขณะเดียวกัน ปัญหายาเสพติดส่วนหนึ่งเกิดมาจากการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ ดังนั้นหากเราสามารถแก้ปัญหายาเสพติด และปัญหาทุจริตได้ ก็จะสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พรรคประชาธิปัตย์จึงมีนโยบาย "ตาต่อตา ฟันต่อฟัน ไม่เอายาเสพติด และไม่สนับสนุนกัญชาเสรี" รวมถึงนโยบายปราบทุจริตคอร์รัปชัน โดยนโยบาย “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน ไม่เอายาเสพติด และไม่สนับสนุนกัญชาเสรี” ต้องเริ่มต้นตั้งแต่การเจรจากับต่างประเทศ การสกัดการส่งออกสารตั้งต้น การเพิ่มอำนาจสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ในการสืบสวนสอบสวน ทำสำนวนเพื่อส่งอัยการฟ้องศาลได้

พล.ต.ต.วิชัย กล่าวอีกว่า นอกจากนี้จะต้องจัดตั้งและปรับปรุงสถานบำบัดในทุกจังหวัด โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบหลัก เพื่อให้เกิดกระบวนการสำหรับรักษา เยียวยา ฟื้นฟู และบำบัดสุขภาพของผู้ติดยาเสพติดให้กับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติ ส่วนแนวทางแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นนั้นต้องกำหนดกรอบโทษของผู้กระทำผิด ซึ่งทั้งผู้ก่อ ผู้สนับสนุน ผู้ช่วยเหลือ ต้องได้รับโทษสูงสุดเท่ากัน ทั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์ มุ่งแก้ปัญหายาเสพติดให้กับประชาชน หากประชาชนเลือกพรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 26 ให้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล ก็จะสามารถขับเคลื่อนนโยบายจนประสบความสำเร็จได้ต่อไป

ด้านนายประพฤติ ฉัตรประภาชัย ผู้สมัคร ส.ส.กทม. เขตวังทองหลาง บางกะปิ เบอร์ 1 กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์จะเสนอร่างกฎหมายต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อผลักดันให้นโยบายของพรรคนำไปสู่การปฏิบัติ อีกทั้งจะผลักดันให้กระบวนการลงโทษผู้ต้องหาคดียาเสพติดเป็นไปตามบทลงโทษสูงสุดตามคำพิพากษา และจะต้องมีสนธิสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดอำนาจต่อรอง และสร้างความร่วมมืออย่างจริงจังในเรื่องยาเสพติด ป้องกันการลักลอบนำเข้ายาเสพติดและสารตั้งต้นจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งเสนอให้ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ร้ายข้ามแดนให้ทันสมัย เพื่อป้องกันการหลบหนีข้ามแดนของผู้กระทำผิด พรรคประชาธิปัตย์จะผลักดันให้เกิดการบังคับกฎหมายใช้อย่างเต็มที่ ถ้ากฎหมายไม่ถูกบังคับใช้อย่างเต็มที่ ก็ไม่ต่างอะไรกับกระดาษเปื้อนหมึก ดังนั้นบ้านเมืองสงบต้องจบที่กฎหมาย

ขณะที่นายธีรวิทย์ ภูมิดิษฐ์ ผู้สมัคร ส.ส. เขตบางเขน จตุจักร หลักสี่ เบอร์ 5 กล่าวว่า นโยบายที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหายาเสพติดอีกนโยบายหนึ่งคือ นโยบายด้านการศึกษา เมื่อการศึกษาดี จะทำให้ปากท้องดี คุณภาพชีวิตดี พรรคประชาธิปัตย์ จึงมีนโยบาย “เรียนฟรี ถึงระดับปริญญาตรี ในสาขาที่ตลาดต้องการ” และตนในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทย จึงต้องการผลักดันกีฬาตั้งแต่ระดับชุมชนเพื่อลดปัญหายาเสพติดและสนับสนุนให้เยาวชนในชุมชนได้เล่นกีฬากันทุกคน ดังนั้นเพื่อให้เกิดการผลักดันอย่างเป็นรูปธรรม ขอเชิญชวนให้ประชาชนเลือกทั้งผู้สมัคร ส.ส.ระบบเขต และเลือกพรรคประชาธิปัตย์ ทั้ง 2 ใบ