เมียนมาอภัยโทษผู้ต้องขังกว่า 2,000 คน เนื่องในวันวิสาขบูชา

2023-05-03 16:45:25

เมียนมาอภัยโทษผู้ต้องขังกว่า 2,000 คน เนื่องในวันวิสาขบูชา

Advertisement

ย่างกุ้ง, 3 พ.ค. (ซินหัว) — วันพุธ (3 พ.ค.) สภาบริหารแห่งรัฐของเมียนมา มีคำสั่งนิรโทษกรรมผู้ต้องขัง 2,153 คน เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ซึ่งล้วนเป็นกลุ่มนักโทษที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานยุยงปลุกปั่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 505 (เอ)

อนึ่ง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 505 (เอ) ห้ามมิให้ก่อความหวาดกลัว เผยแพร่ข่าวเท็จ ปลุกปั่นทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กระทำอาชญากรรมต่อต้านเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล

การปล่อยตัวนักโทษเนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนกะโซน (Kason) ตามปฏิทินจันทรคติของเมียนมา เป็นไปเพื่อความสงบสุขของประชาชนและด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรม

เมื่อวันที่ 17 เม.ย. เมียนมามีคำสั่งนิรโทษกรรมผู้ต้องขังกว่า 3,000 คน เนื่องในวันปีใหม่ตามประเพณี


(แฟ้มภาพซินหัว : ทิวทัศน์เจดีย์ชเวดากอง ในนครย่างกุ้งของเมียนมา วันที่ 1 ก.ย. 2022)