ศึกษาชี้ "ผู้หญิง" เสี่ยงเข้า รพ.หลังหัวใจวาย มากกว่า "ผู้ชาย" เกือบ 2 เท่า

2023-05-03 15:00:23

ศึกษาชี้ "ผู้หญิง" เสี่ยงเข้า รพ.หลังหัวใจวาย มากกว่า "ผู้ชาย" เกือบ 2 เท่า

Advertisement

ลอสแอนเจลิส, 3 พ.ค. (ซินหัว) — ผลการศึกษาที่สนับสนุนโดยสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐฯ (NIH) ระบุว่าผู้หญิงอายุ 55 ปีหรือน้อยกว่าซึ่งเคยมีภาวะหัวใจวาย มีความเสี่ยงต้องกลับเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลอีกครั้งภายในปีที่มีอาการดังกล่าวมากกว่ากลุ่มผู้ชายอายุใกล้เคียงกันคิดเป็นเกือบสองเท่า

ผลการศึกษาที่เผยแพร่ในวารสารวิทยาลัยโรคหัวใจอเมริกัน (Journal of the American College of Cardiology) เมื่อวันอังคาร (2 พ.ค.) ระบุว่าอัตราการเผชิญปัจจัยเสี่ยงที่มากกว่าในผู้หญิง เช่น โรคอ้วน ภาวะหัวใจล้มเหลว และภาวะซึมเศร้า มีส่วนนำไปสู่ความแตกต่างในการกลับเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลมากที่สุด

สถาบันฯ กล่าวว่าผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นความจำเป็นของการเฝ้าระวังด้านสุขภาพอย่างใกล้ชิดสำหรับผู้หญิงอเมริกัน อายุ 18-55 ปี จำนวนราว 40,000 คน ที่มีอาการหัวใจวายในแต่ละปีหลังจากออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว อีกทั้งทำให้เข้าใจเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังสถิติที่แตกต่างกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย

ฮาร์ลาน เอ็ม. ครัมฮอลซ์ อายุรแพทย์หัวใจและศาสตราจารย์ด้านการแพทย์ประจำคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเยล กล่าวว่าการศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นเป็นครั้งแรกว่ากรณีการกลับเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหลังหัวใจวายในผู้หญิงอายุ 55 ปีหรือต่ำกว่า มักมาพร้อมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวกับหัวใจ เช่น ภาวะซึมเศร้าและการมีรายได้ต่ำ ซึ่งเป็นปัจจัยที่พบได้บ่อยกว่าในผู้หญิงและเชื่อมโยงกับการเผชิญผลลัพธ์ไม่พึงประสงค์มากขึ้น


(แฟ้มภาพซินหัว : หญิงสวมหน้ากากอนามัยด้านหน้าโรงพยาบาลในเมืองชิคาโกของสหรัฐฯ วันที่ 12 ธ.ค. 2022)