ศาลฎีกาพิพากษาคืนสิทธิ์ "ชาญชัย" ให้เป็นผู้สมัคร ส.ส.นครนายก

2023-05-02 20:21:41

ศาลฎีกาพิพากษาคืนสิทธิ์ "ชาญชัย" ให้เป็นผู้สมัคร ส.ส.นครนายก

Advertisement

ศาลฎีกาพิพากษาคืนสิทธิ์ "ชาญชัย" ให้เป็นผู้สมัคร ส.ส.นครนายก เขต 2  เหมือนเดิม เหตุถือหุ้น  AIS  สัดส่วนที่น้อยมาก ย่อมไม่มีอำนาจสั่งการ 

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่  2 พ.ค 66 นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ อดีต ส.ส.นครนายก พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เปิดเผยหลังศาลฎีกาอ่านคำพิพากษาตัดสินคืนสิทธิ์การเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.นครนายก เขต 2 เบอร์2 พรรคประชาธิปัต  หลังจากถูก กกต. เขต 2 นครนายก ใช้ดุลพินิจตัดสิทธิ์การลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. โดยอ้างเหตุว่า ขัดต่อ  พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกต้ังส.ส. พ.ศ. 2561 มาตรา 42 (3) และรัฐธรรมนูญปี 2560 เพราะเข้าข่ายมีคุณสมบัติต้องห้ามตาม กฏหมาย 2 ฉบับ เนื่องจากถือหุ้นบริษัทแอดวานซ์ อินโฟเซอร์วิส จํากัด (มหาชน) หรือ AIS โดยบริษัทดังกล่าวไปร่วมลงทุนกับ 2 บริษัท คือบริษัทเทเลอินโฟ มีเดีย จํากัด (มหาชน) และบริษัทเยลโล่เพจเจส คอมเมอรส์ จํากัดว่า ศาลฎีกานัดอ่านคำพิพากษาในช่วงบ่ายวันนี้ โดยได้ตัดสินคืนสิทธิ์ให้ตน เป็นผู้สมัคร ส.ส.นครนายก เขต2 เบอร์2   ปชป. ซึ่งศาลท่านลงรายละเอียดในคำวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ตนมีหุ้นในบริษัท AISจำนวนเพียง200 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด 2,873,425,791 หุ้น และมูลค่าหุ้นทั้งหมดของบริษัท AIS ตามราคาตลาด ณ สิ้นปี2565 เป็นเงิน 579,971,000,000 บาท ในขณะที่หุ้นของตน มีมูลค่าตามราคาตลาดในวันเดียวกัน เป็นเงินเพียง 39,000บาท ถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก ย่อมไม่มีอำนาจสั่งการให้  AIS ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ตน และพรรคการเมืองที่ตนสังกัด หรือเป็นโทษต่อผู้สมัครและพรรคการเมืองอื่นเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งของตน หรือพรรคการเมืองของตนได้

"ทั้งนี้ การที่ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาว่า ผมไม่ใช่เจ้าของ หรือมีจำนวนหุ้นในจำนวนมากพอที่จะสามารถจะทำเช่นนั้นได้ ดังนั้น การตีความตามบทบัญญัติของกฎหมายตามลายลักษณ์อักษรให้ตนมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เพราะเหตุเป็นผู้ถือหุ้นของ  AIS เพียง 200 หุ้น ย่อมไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ การที่ กกต. เขต2 นครนายกไม่ประกาศรายชื่อผมเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งส.ส. นครนายก เขต  2  จึงเป็นการไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 98(3)และ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.พ.ศ.2561 มาตรา 42(3) จึงมีคำสั่งให้ กกต.นครนายก ต้องเพิ่มชื่อของผมพร้อมต้องประกาศรายชื่อผมให้กลับมาเป็นผู้สมัคร ส.ส.นครนายก เขต2   ของ ปชป. ด้วย” นายชาญชัย กล่าว