"อนุชา"ลุยนครนายกเดินหน้าโครงการโคล้านครอบครัว

2023-05-02 17:07:16

"อนุชา"ลุยนครนายกเดินหน้าโครงการโคล้านครอบครัว

Advertisement

"อนุชา"ลุยนครนายก เดินหน้าโครงการโคล้านครอบครัว  ย้ำตลาดโคเนื้อโตต่อเนื่อง  "น้ำ รพีภัทร" ระบุอาชีพเกษตร  ปศุสัตว์ ต้องคิดพลิกแพลง หมั่นหาความรู้ ช่วยสร้างสุขในครอบครัว

เมื่อวันที่ 2 พ.ค.66 ที่กองทุนหมู่บ้านบางหอย หมู่ที่ 9 ต.บางสมบูรณ์  อ.องครักษ์  จ.นครนายก นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นประธานเปิดงาน "สร้างเศรษฐกิจฐานราก สร้างชาติมั่นคง" ภายใต้โครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยมีนายคณิต คงช่วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายเบญจพล นาคประเสริฐ  ผอ.สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ นายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์ เลขานุการ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ฯ และสื่อมวลชนร่วมงาน  


รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า  เป้าหมายของประเทศ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดีกินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม  ซึ่งเศรษฐกิจของประเทศจะดีขึ้นได้ เศรษฐกิจฐานรากต้องดีก่อน อาชีพปศุสัตว์ เป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะการเลี้ยงโค เป็นอาชีพที่ใช้ต้นทุนน้อย สามารถขายทำกำไรได้ตามความต้องการ เลี้ยงโคไม่มีขาดทุน เพราะโคกินหญ้าที่หาได้ตามชุมชน เพียงแค่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ อดทน ตั้งใจ เลี้ยงภายใน 3 ปี สามารถคืนทุนได้แล้ว ที่สำคัญการผลิตโคเนื้อ ณ ปัจจุบันนี้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ จากข้อมูลการผลิตโคเนื้อปี 2566 คาดว่ามีปริมาณการผลิต 1.495 ล้านตัว หรือ 251 พันตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 4.96 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คลี่คลายลง ทำให้ธุรกิจภาคบริการ และการท่องเที่ยวสามารถดำเนินการได้ตามปกติ ส่งผลต่อความต้องการโคเนื้อของตลาดในประเทศและต่างประเทศยังมีอย่างต่อเนื่องฃ

ด้าน "น้ำ รพีภัทร เอกพันธ์กุล" อดีตพระเอกชื่อดัง ได้ผันตัวเองสู่อาชีพเกษตรกรเต็มตัว ตามวิถีเกษตรกรไทย โดยใช้ “แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เผยว่า การทำเกษตร-ปศุสัตว์ ต้องคิดพลิกแพลง อย่าทำอย่างเดียว ควรแบ่งพื้นที่ทำเกษตรส่วนหนึ่ง ทำปศุสัตว์ส่วนหนึ่ง หมั่นศึกษาหาความรู้ซึ่งหาได้ง่าย เดี๋ยวนี้โลกเปิดกว้างเพียงเข้าอินเทอร์เน็ต ความรู้ก็มีอยู่ทุกที่ให้เราได้ศึกษา อาชีพเกษตรกร-ปศุสัตว์ทำให้ตนเองได้อยู่กับครอบครัว มีเงินเก็บ มีความสุข มีความสบายใจ นอกจากสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนด้วยอาชีพเกษตรกร-ปศุสัตว์แล้ว ที่สำคัญผมยังได้แบ่งปันความรู้และอาชีพให้น้องชาวนครนายกได้มีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้อีกด้วย อาชีพบันเทิงทำให้ตนเองมีความสุข แต่อาชีพอาชีพเกษตรกร-ปศุสัตว์ ทำให้ผมมีความสุขกาย สบายใจ เช่นกัน

สำหรับการจัดงาน สร้างเศรษฐกิจฐานราก สร้างชาติมั่นคง”ครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดงานครั้งที่ 6 โดยมี กลุ่มเป้าหมายหลัก จากสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ในพื้นที่รับผิดชอบ 9 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ตราด, นครนายก, ปราจีนบุรี, ระยอง, สมุทรปราการ,  สระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมอัพเดทองค์ความรู้มากมาย ได้แก่ กิจกรรมเสวนาโดยกองทุนหมู่บ้านต้นแบบ "ทำแล้ว ทำง่าย ทำได้...ไม่ยาก” โดยกองทุนหมู่บ้านคลองขุด หมู่ที่ 8 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Up Skill เรื่อง โคล้านครอบครัวรวมถึงกิจกรรม Business Matching และยังมีนิทรรศการให้ความรู้จาก กทบ. สำหรับการจัดงานครั้งที่ 7 ขอเชิญชวนสมาชิกกองทุน ฯ จังหวัดนครพนม และพื้นที่ใกล้เคียง มาร่วมงานเพื่อนำองค์ความรู้จากผู้ที่ประสบความสำเร็จนำไป พัฒนา ต่อยอดให้คนในครอบครัว รวมถึงชุนชนมีรายได้ที่มั่นคง โดยงานจัดขึ้นในวันที่ 7 พ.ค.66 ณ จ.นครพนม