กัมพูชาเตรียมปั้น "ท่าเรือสีหนุวิลล์" สู่ท่าเรือศูนย์กลางในปี 2029

2023-05-02 17:10:16

กัมพูชาเตรียมปั้น "ท่าเรือสีหนุวิลล์" สู่ท่าเรือศูนย์กลางในปี 2029

Advertisement

สีหนุวิลล์, กัมพูชา, 2 พ.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันจันทร์ (1 พ.ค.) กัมพูชาเริ่มก่อสร้างท่าเทียบเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์แห่งใหม่ที่ท่าเรือสีหนุวิลล์ โดยมีเป้าหมายปั้นท่าเรือดังกล่าวให้กลายเป็นท่าเรือศูนย์กลางภายในปี 2029

สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา กล่าวระหว่างพิธีวางศิลาฤกษ์ว่าการพัฒนาท่าเรือสีหนุวิลล์จะมีส่วนส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศของกัมพูชา เปิดทางให้เรือคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่สามารถเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือฯ ลดต้นทุนการขนส่งทางทะเลของกัมพูชาอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงช่วยดึงดูดนักลงทุนและเร่งการพัฒนาเศรษฐกิจ

ซุน จันทอล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและการขนส่ง กล่าวว่าการก่อสร้างท่าเทียบเรือแห่งใหม่จะแบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยระยะแรกครอบคลุมการสร้างท่าเทียบเรือสินค้าทั่วไปบนบก และท่าเทียบเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ ความยาว 350 เมตร และลึก 14.5 เมตร ซึ่งจะสามารถรองรับเรือขนาดรวม 60,000 เดดเวทตัน (DWT) หรือเรือบรรทุกสินค้า 4,000 ทีอียู (TEU: หน่วยนับสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ความยาว 20 ฟุต)

จันทอลเผยการคาดการณ์ว่าการก่อสร้างระยะแรกจะใช้เงินลงทุน 275 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 9.41 พันล้านบาท) และคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในปี 2026

ส่วนการก่อสร้างระยะที่สองจะเริ่มในปี 2025 และสิ้นสุดในปี 2028 และการก่อสร้างระยะที่สามจะเริ่มในปี 2026 และสิ้นสุดในปี 2029 ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 698 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2.38 หมื่นล้านบาท)

ปัจจุบันท่าเรือสีหนุวิลล์มีศักยภาพรองรับตู้คอนเทนเนอร์ 700,000 ทีอียูต่อปี และจะเพิ่มเป็น 1.4 ล้านทีอียูต่อปีในปี 2026 และ 2.58 ล้านทีอียูต่อปีในปี 2029 เมื่อการก่อสร้างทั้งสามระยะแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ท่าเรือสีหนุวิลล์ เป็นท่าเรือน้ำลึกเชิงพาณิชย์ระหว่างประเทศเพียงแห่งเดียวของกัมพูชา โดยรายงานทางการระบุว่าท่าเรือฯ สามารถทำรายได้ 86 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2.94 พันล้านบาท) ในปี 2022


(แฟ้มภาพซินหัว : สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างท่าเทียบเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์แห่งใหม่ที่ท่าเรือสีหนุวิลล์ ในเมืองสีหนุวิลล์ของกัมพูชา วันที่ 1 พ.ค. 2023)


(แฟ้มภาพซินหัว : ตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือสีหนุวิลล์ ในเมืองสีหนุวิลล์ของกัมพูชา วันที่ 1 พ.ค. 2023)


(แฟ้มภาพซินหัว : ตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือสีหนุวิลล์ ในเมืองสีหนุวิลล์ของกัมพูชา วันที่ 1 พ.ค. 2023)