ไหหลำผลิต "ลำไย" ป้อนตลาด ส่งออกยุโรป-สหรัฐฯ

2023-05-02 15:35:04

ไหหลำผลิต "ลำไย" ป้อนตลาด ส่งออกยุโรป-สหรัฐฯ

Advertisement

ตงฟาง, 2 พ.ค. (ซินหัว) — เกษตรกรจีนเก็บเกี่ยวและคัดแยกผลผลิตลำไยที่ฐานเพาะปลูกผักและผลไม้เสียงหลิน เมืองตงฟาง มณฑลไห่หนาน (ไหหลำ) ทางตอนใต้ของจีน

ฐานเพาะปลูกฯ ซึ่งมีพื้นที่ใหญ่ราว 1,666 ไร่ ได้เข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวลำไยเมื่อไม่นานนี้ โดยผลผลิตจะถูกป้อนตลาดภายในประเทศ รวมถึงถูกส่งออกสู่ยุโรปและสหรัฐฯ ด้วย
(บันทึกภาพวันที่ 30 เม.ย. 2023)