กกต. จัดสรรเวลาออกอากาศผู้สมัคร ส.ส.-พรรค ประชันนโยบาย 3-11 พ.ค.

2023-05-01 16:35:52

กกต. จัดสรรเวลาออกอากาศผู้สมัคร ส.ส.-พรรค ประชันนโยบาย 3-11 พ.ค.

Advertisement

กกต. จัดสรรเวลาออกอากาศผู้สมัคร ส.ส.  พรรคการเมือง ประชันนโยบายทางวิทยุ โทรทัศน์   3-11 พ.ค. 

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 66 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้จัดสรรเวลาออกอากาศการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งและการประชันนโยบายบริหารประเทศให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ ตามมาตรา 81 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. บัญญัติให้ กกต.มีหน้าที่สนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครและพรรคการเมือง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กกต. กำหนด และตามระเบียบกกต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. สำนักงาน กกต. ได้จัดสรรเวลาออกอากาศการประชันนโยบายบริหารประเทศ (Debate) ดังนี้

1. เวลาออกอากาศการประชันนโยบายบริหารประเทศ (Debate) ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน 6 สถานี ออกอากาศในวันที่ 3 – 11 พ.ค. เป็นเวลา 5 วัน(เว้นวันหยุดราชการ) ทุกพรรคการเมือง 2. เวลาออกอากาศการประชันนโยบายบริหารประเทศ (Debate) ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ จำนวน 15 สถานี ออกอากาศในวันที่ 3 – 11 พ.ค. เป็นเวลา 5 วัน(เว้นวันหยุดราชการ) ทุกพรรคการเมืองผู้ที่สนใจสามารถติดตามรับฟังและรับชมการประชันนโยบายบริหารประเทศ (Debate) ดังกล่าวได้ โดยดูรายละเอียดการจัดสรรเวลาออกอากาศทางเว็บไซต์ กกต. www.ect.go.th