"คร.-ทอ." รับคนไทยกลุ่มที่ 2 จากซูดานกลับประเทศ

2023-05-01 00:05:41

"คร.-ทอ." รับคนไทยกลุ่มที่ 2 จากซูดานกลับประเทศ

Advertisement

"กรมควบคุมโรค-กองทัพอากาศ" พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับคนไทยกลุ่มที่ 2 จากซูดานกลับประเทศ  132 คน


เมื่อวันที่ 30 เม.ย.66 นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เมื่อคืนวันที่ 29 เม.ย.66 เวลา 23.00 น. เครื่องบินกองทัพอากาศ นำคนไทยผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ สู้รบในสาธารณรัฐซูดาน กลุ่มที่สอง อพยพกลับประเทศไทยมาถึงท่าอากาศยาน กองทัพอากาศ กองบิน 6 ดอนเมือง รวม 135 คน เป็นคนไทย 132 คน ต่างชาติ 3 คน (เป็นสมาชิกครอบครัวคนไทย) ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกรมควบคุมโรค โดยกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค จัดทีมชุดปฏิบัติการตรวจคัดกรองสุขภาพ โรคติดต่อทางเดินหายใจ และโรคไข้เหลือง ในผู้เดินทาง 135 คน ไม่พบผู้มีอาการไข้เหลือง แต่พบผู้มีอาการทางเดินหายใจ 23 ราย เป็นชาย 11 ราย หญิง 12 ราย อายุเฉลี่ย 24 ปี (1-53 ปี) มีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ทีมชุดปฏิบัติการพิเศษได้เก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจหาไวรัสทางเดินหายใจ 24 ชนิด (รวมทั้งตรวจโควิด 19 และเมอร์ส) ส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการสถาบันบำราศนราดูร 23 ตัวอย่าง ผลตรวจไม่พบเชื้อเมอร์ส แต่พบเชื้อโควิด 19 จำนวน 2 ราย และพบเชื้อไวรัสทางเดินหายใจทั่วไป อีก 9 ราย ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวและการดูแลสุขภาพ การป้องกันส่วนบุคคล และการพักผ่อนให้เพียงพอ ซึ่งอาการจะดีขึ้นและหายได้เอง ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคจัดเตรียมอาหารฮาลาลและที่พักชั่วคราว ไว้รองรับผู้อพยพ ณ อาคาร Quarantine Center กรมควบคุมโรค รวม 74 คนก่อนจะให้เดินทางกลับภูมิลำเนาวันนี้ หากครอบครัวและผู้ประสบภัยมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน กรมควบคุมโรค โทร.1422