'สุวัจน์'ห่วงความปลอดภัยช่วงหยุดยาวสงกรานต์-เร่งเปิดใช้มอเตอร์เวย์โคราช

2023-04-09 20:42:53

'สุวัจน์'ห่วงความปลอดภัยช่วงหยุดยาวสงกรานต์-เร่งเปิดใช้มอเตอร์เวย์โคราช

Advertisement

"สุวัจน์" เป็นห่วงความปลอดภัยช่วงหยุดยาวสงกรานต์ เน้นนโยบายสร้างมอเตอร์เวย์ทั่วไทย เร่งเปิดใช้มอเตอร์เวย์โคราช

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2566 นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานพรรคชาติพัฒนากล้า (ชพก.) ได้กล่าวถึงปัญหาการจราจรติดขัด ในช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์ ที่จะมาถึงนี้ วันที้ 13 - 17 เม.ย.66 วันสงกรานต์เป็นวันที่มีความสำคัญ สำหรับคนไทยเพราะถือเป็นวันครอบครัว รัฐบาลสมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีมติ  ครม.เมื่อวันที่ 31 มี.ค.32 ให้วันที่ 14 เม.ย. เป็นวันครอบครัว จึงทำให้มีการหยุดยาวช่วงวันสงกรานต์ คือ วันที่ 13 เม.ย. และวันที่ 14 เม.ย. วันครอบครัว ประชาชนคนไทยทุกท่านก็จะใช้โอกาสนี้เดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่ออยู่กับครอบครัว และทำบุญทำกุศลร่วมกัน ถือว่าเป็นโอกาสในการเติมพลังแห่งความสุขพลังของครอบครัวในแต่ละปี เมื่อทุกท่านเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยพร้อมเพียงกันก็จะเกิดปัญหาความไม่สะดวกสบาย ในเรื่องการเดินทางจากปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนสายหลักต่างๆ คือ ถนนเพชรเกษมลงใต้ ถนนมิตรภาพไปอีสาน ถนนสุขุมวิทไปภาคตะวันออก และถนนพหลโยธินมุ่งสู่ภาคเหนือ และ ยังก่อให้เกิดอุบัติเหตุ สูญเสียชีวิตและผู้บาดเจ็บตลอดจนความสูญเสียทางเศรษฐกิจอีกมาก ตัวเลขจากสงกรานต์ปีที่แล้ว ช่วง วันที่ 11 - 17 เม.ย. 65 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจำนวน 278 ราย และผู้บาดเจ็บ 1,869 ราย จากอุบัติเหตุทั้งหมด 1,917 ครั้ง 

นายสุวัจน์ กล่าวต่อว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้จากโครงสร้างพื้นฐานด้านการจราจร คือ ถนนที่ไม่เพียงพอ ไฟสัญญาณ และป้ายจราจรต่างๆที่มีไม่ทั่วถึง และเกิดจากผู้ขับขี่และสภาพรถยนต์ ฉะนั้น อยากให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้จัดทำเส้นทางการจราจรบนทางสายหลักสายรอง ที่จะช่วยระบายรถให้ประชาชนได้รับทราบและวางแผนการจัดจราจรล่วงหน้า รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ควรเร่งการปรับปรุงผิวจราจร การติดตั้งป้ายจราจร สัญญาณไฟต่างๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ขณะเดียวกันผู้ขับขี่ก็ต้องเตรียมพร้อมในการตรวจสอบสภาพรถยนต์ ยาง เบรค ทุกอย่างให้อยู่ในสภาพความพร้อม รวมทั้งการดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยง สุรา และแอลกอฮอล์ต่างๆ เพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์เต็มที่ ก็จะช่วยกันลดอุบัติเหตุได้

นายสุวัจน์ กล่าวด้วยว่า พรรคชาติพัฒนากล้า ได้เน้นย้ำในเรื่องของนโยบาย การแก้ไขปัญหาการจราจรและสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน และเป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้เพียงพอ เพื่อสนับสนุนภาวะด้าน การลงทุนและการท่องเที่ยวด้วย จึงได้จัดทำนโยบายเสริมสร้างระบบการคมนาคม โดยการสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์ทั่วไทย ทั่วทุกทิศ ไปยังทุกภาค เป็นระยะทางประมาณ 2,000 กิโลเมตร เพิ่มเติมจากมอเตอร์เวย์ที่มีอยู่เดิมเพียงประมาณ 3 เส้นทาง คือ เส้นทาง กรุงเทพฯ - ชลบุรี - พัทยาที่เสร็จแล้วและเปิดใช้บริการแล้วก่อให้เกิดความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างมาก เส้นทางมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่ไป กาญจนบุรี และ สายบางปะอินไปนครราชสีมา อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ถ้าเร่งรัดก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วและเปิดใช้บริการ ก็จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนและสร้างความปลอดภัยได้มากขึ้นจะเห็นได้ว่ามอเตอร์เวย์นั้นมีประโยชน์ แก้ไขปัญหาการจราจร ส่งเสริมการลงทุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความปลอดภัย

นายสุวัจน์ กล่าวอีกว่า แต่ปัจจุบันนี้ยังมีไม่เพียงพอ จึงเป็นนโยบายของพรรคชาติพัฒนากล้าในการที่จะต้องเร่งรัดและปรับปรุงแผนงานในการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ ทั่วไทย ไปทุกทิศ ในระยะเวลา 4 ปีข้างหน้า ของรัฐบาลใหม่หลังการเลือกตั้งแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งมอเตอร์เวย์สายกรุงเทพฯไปโคราชนั้น ก่อสร้างแล้วเสร็จ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้ว แต่ก็ยังเปิดใช้บริการไม่ได้ ก็จะต้องเร่งรัดให้เสร็จสมบูรณ์โดยเร็ว หรือช่วงไหนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จก็สามารถเปิดให้บริการเป็นช่วงๆไปได้ก่อน ซึ่งเรื่องนี้พรรคชาติพัฒนากล้าจะได้ติดตามการดำเนินงาน เพื่อคลี่คลายปัญหาการจราจรที่ติดขัดอย่างหนักบนถนนมิตรภาพ ขาเข้ากรุงเทพฯและขาออกไปโคราชไปอีสาน

"ช่วงหยุดยาววันสงกรานต์นี้ ขอให้ พี่น้องประชาชนทุกท่าน เดินทางกลับภูมิลำเนา ด้วยความปลอดภัย และมีความสุขร่วมกันทุกครอบครัว จะได้มีพลัง ต่อสู้กับ ปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วง”นายสุวัจน์ กล่าว