ผู้คนเล่นแป้งหลากสี ฉลอง "เทศกาลโฮลี" ในพัทยา

2023-03-14 11:55:46

ผู้คนเล่นแป้งหลากสี ฉลอง "เทศกาลโฮลี" ในพัทยา

Advertisement

พัทยา, 13 มี.ค. (ซินหัว) — บรรยากาศประชาชนเล่นแป้งสีกันอย่างครึกครื้น เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลโฮลีที่เมืองพัทยาของจังหวัดชลบุรี

(บันทึกภาพวันที่ 11 มี.ค. 2023)