"ดาว พอฤทัย" มุ่งมั่นสืบสานเจตนารมณ์ของคุณพ่อ ในนาม "มูลนิธิบุณยะจินดาฯ" เพื่อช่วยเหลือพี่น้องตำรวจผู้เสียสละ

2023-03-11 10:40:03

"ดาว พอฤทัย" มุ่งมั่นสืบสานเจตนารมณ์ของคุณพ่อ ในนาม "มูลนิธิบุณยะจินดาฯ" เพื่อช่วยเหลือพี่น้องตำรวจผู้เสียสละ

Advertisement

นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของไฮโซสาวคนเก่ง "ดาว พอฤทัย บุณยะจินดา"  ในการสานต่อดูแล "มูลนิธิบุณยะจินดาฯ" ต่อจาก "พลตำรวจเอก พจน์ บุณยะจินดา" อดีตอธิบดีกรมตำรวจและอดีตประธานมูลนิธิบุณยะจินดาฯ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องตำรวจในด้านต่างๆ พร้อมทั้งสืบสานเจตนารมณ์ต่อจากของคุณพ่อด้วยความุ่งมั่นอย่างตั้งใจ โดยล่าสุด "ดาว พอฤทัย" ได้โพสต์คลิปขณะเดินทางไปประชุมสามัญประจำปี 2566 มูลนิธิบุณยะจินดาฯ ณ สโมสรตำรวจ พร้อมด้วย "คุณหญิงกอแก้ว บุณยะจินดา" ประธานกรรมการมูลนิธิบุณยะจินดา โดย "ดาว พอฤทัย" ได้เผยถึงเรื่องนี้ไว้ว่า

"ดาวจะทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดค่ะคุณพ่อ ประชุมสามัญประจำปี 2566 มูลนิธิบุณยะจินดาฯ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินกิจกรรมเพื่อสนองคุณความดีและตอบแทนคุณประโยชน์แก่ข้าราชการตำรวจผู้เสียสละและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม โดยแบ่งเป็นทุนด้านต่างๆ ได้แก่ ทุนข้าราชการตำรวจดีเด่นต้นแบบและพลเมืองดี ทุนสงเคราะห์ข้าราชการตำรวจที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจ ซึ่งได้พิจารณาและมอบทุนมาโดยตลอดเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ก็เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของ พล.ต.อ.พจน์ บุณยะจินดา ที่มีความประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ อำนวยประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวมตลอดไป

ซึ่งมูลนิธิฯ เปิดโอกาสให้ข้าราชตำรวจทุกนายในสังกัดได้ส่งประวัติเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้คัดเลือกเพื่อให้คณะกรรมการมูลนิธิฯ ผู้ทรงคุณวุฒิได้คัดสรรทุกปีค่ะ"


จากนั้น "ดาว พอฤทัย" ได้เผยถึง มูลนิธิบุณยะจินดาฯ ต่ออีกด้วยว่า

"With my dearest Dad & Mum  #myworld #มูลนิธิบุณยะจินดา องค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 658 ของประกาศกระทรวงการคลัง ขอบพระคุณคณะกรรมการของมูลนิธิฯทุกท่าน ซึ่งเป็นอดีต ผบ.ตร รองผบ.ตร ผช.ผบ.ตร. ฯลฯ ที่ให้เกียรติมาร่วมประชุมในวันนี้ค่ะ"