"เศรษฐา"ขอนายกฯกล้าตัดสินใจแก้ปัญหาโครงสร้างราคาน้ำมัน (มีคลิป)

2023-03-11 00:05:51

 "เศรษฐา"ขอนายกฯกล้าตัดสินใจแก้ปัญหาโครงสร้างราคาน้ำมัน (มีคลิป)

Advertisement

"เศรษฐา"พบนักธุรกิจนครสวรรค์ ขอนายกฯกล้าตัดสินใจ เร่งแก้ปัญหาโครงสร้างราคาน้ำมัน

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 66  นายเศรษฐา ทวีสิน ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย นายณัฐวุฒิใสยเกื้อ ผอ.ครอบครัวเพื่อไทย นายจักรพงษ์ แสงมณี คณะกรรมการทีมเศรษฐกิจ และนายทะเบียนพรรคเพื่อไทย (พท.) น.สพ.ชัย วัชรงค์ คณะกรรมการทีมเศรษฐกิจ พท. พร้อมด้วยว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.นครสวรรค์ พรรคเพื่อไทย (พท.) เดินทางไปยัง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เพื่อรับฟังปัญหาและเสียงสะท้อนผู้ประกอบการ นักธุรกิจและภาคเอกชนในพื้นที่จ.นครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาจ.นครสวรรค์และพื้นที่ภาคกลางตอนบน รวมไปถึงสะท้อนปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ำ เพื่อรวบข้อมูลสำหรับจัดทำนโยบายพรรคเพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน

โดยตัวแทนผู้ประกอบการและภาคเอกชนสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้าง โดยเฉพาะราคาน้ำมันแก๊สหุงต้มและค่าไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นกระทบกับต้นทุนการผลิต รวมไปถึงการบริหารจัดการกองทุนน้ำมัน ที่ผ่านมาภาครัฐอ้างว่าเป็นเครื่องมือในการป้องกันการผันผวนของราคาแต่กลับทำให้ประชาชนและผู้ประกอบการต้องใช้น้ำมันในราคาที่ไม่ยุติธรรม รวมไปถึงการสอบถามแนวทางแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะราคาข้าวที่ตกต่ำไม่มีการยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนา หลายปีที่ผ่านมาไม่มีกลไกในการผลักดันราคาสินค้าเกษตรในภาพรวม ขณะที่นโยบายภาครัฐ กลับเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนขนาดใหญ่ ซึ่งไม่ยุติธรรมกับเกษตรกร จึงฝากความหวังพรรคเพื่อไทยให้ช่วยแก้ไขปัญหา รวมไปถึงแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจ.นครสวรรค์ และพื้นที่ภาคกลางตอนบน รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ซึ่งถือเป็นรากฝอยของระบบเศรษฐกิจประเทศ พร้อมทั้งฝากให้พรรคพท. พิจารณาผลักดันการจัดตั้งสภาการขนส่งแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้ผู้ประกอบการขนส่ง

นายเศรษฐา กล่าวว่า ยินดีที่ได้รับฟังปัญหา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโดยตรงจากทุกท่าน ซึ่งข้อมูลที่ได้นำเสนอมาในวันนี้เราจะนำไปจัดทำเป็นนโยบายและแผนงานที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาในทุกด้าน ซึ่งตลอด 8 ปีที่ผ่านมาสภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนและผู้ประกอบการค่อนข้างยากลำบาก รายได้ของพี่น้องประชาชนที่ไม่เติบโต ค่าครองชีพพุ่งสูง เกิดปัญหาต่อเศรษฐกิจในภาพรวม จ.นครสวรรค์ ซึ่งในภาพรวมค่อนข้างมีศักยภาพน่าจะเติบโตและยกระดับได้มากกว่านี้ แต่จากข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ที่ปรากฎในหลายด้านค่อนข้างน่าเป็นห่วงและจำเป็นที่จะต้องแก้ไข

นายเศรษฐา กล่าวว่า สำหรับปัญหาค่าครองชีพที่พุ่งสูง ส่วนหนึ่งมีปัจจัยมาจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นตามที่ผู้ประกอบการได้สะท้อนมานั้นเป็นเรื่องสำคัญ หากพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาล จะพิจารณาแก้ไขปัญหาโครงสร้างราคาน้ำมันอย่างเร่งด่วนและจริงจัง ดังนั้นจึงขอส่งข้อความไปถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ให้กล้าตัดสินใจแก้ไขปัญหาให้ประชาชน พิจารณาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมัน และการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันอาจต้องหยุดก่อน เพื่อให้ราคาน้ำมันลดลงมาก่อน เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้ประชาชน

"พท. มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ำ โดยวางเป้าหมายที่จะทำให้จีดีพีโต5% ต่อปี ซึ่งน่าจะทำได้ เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าช่วงที่ผ่านมา การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้รับการให้ความสำคัญน้อยและผู้รับผิดชอบไม่ได้ลงมาแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ซึ่งเราอยู่ในหลุมดำของประเทศรายได้ต่ำมานาน จึงจำเป็นต้องเกิดการกระตุ้นครั้งใหญ่ เพื่อให้เศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนไปได้” นายเศรษฐา กล่าว

นายเศรษฐา กล่าวว่า สำหรับปัญหาราคาสินค้าเกษตรนั้นจะต้องมีการแก้ไขในหลายด้าน ทั้งปัญหาผลผลิตตกต่ำ ระดับราคาที่ตกต่ำมานาน ไปจนถึงเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้ง พรรค พท. มีความมุ่งมั่นใจการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะการหาตลาดใหม่ๆ ที่จะทำให้เรามีโอกาสมากขึ้นในเรื่องของการยกระดับราคา รวมไปถึงเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งที่จะต้องมีการลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยื่น

ขณะที่ น.สพ.ชัย กล่าวว่า พท. มีแนวคิดในการเติมรายได้ให้เกษตรกร โดยแก้ไขปัญหาในระดับโครงสร้าง ปรับเปลี่ยนการผลิตให้มีการผลิตสินค้าเกษตรที่ตลาดต้องการและเพาะปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสม โดยเรามุ่งที่จะบริหารจัดการภาคการเกษตร ด้วยหลักคิด ตลาดนำนวัตกรรมเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร รวมไปถึงการพิจารณาแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมพื้นที่ทางการเกษตรกรให้เกิดความเหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชในแต่ละชนิดในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะการเร่งเพิ่มพื้นที่ชลประทาน รวมไปถึงอยู่ในระหว่างการพิจารณาด้านการตลาดให้เหมาะสม เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น สำหรับปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง พรรค พท. มีแนวคิดที่จะปัดฝุ่นเอาโครงการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งเพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรและประชาชนให้ได้.