โฆษกประธานสภาฯยัน "ชวน"ยึดหลักการปม พ.ร.ก.อุ้มหาย

2023-03-10 17:20:21

 โฆษกประธานสภาฯยัน "ชวน"ยึดหลักการปม  พ.ร.ก.อุ้มหาย

Advertisement

โฆษกประธานสภาฯยัน "ชวน"ยึดหลักการปม  พ.ร.ก.แก้ไข พ.ร.บ.อุ้มหายเหน็บ "สมชัย"ร้องให้สุดจะได้สิ้นสงสัย

เมื่อวันที่ 10 มี.ค.66 น.ส.ผ่องศรี ธาราภูมิ โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงประเด็นที่ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร แถลงเมื่อวันที่ 9 มี.ค.66 ว่า นายสมชัย เตรียมเสนอเรื่องให้พรรคร่วมฝ่ายค้านพิจารณายื่น ป.ป.ช.เอาผิดนายชวน หลีกภัย ว่าปฏิบัติหน้าที่ขัดรัฐธรรมนูญ ม.173 กรณีให้สภาฯหยุดการอภิปรายและส่ง พ.ร.ก.แก้ไข พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 นั้น ขอชี้แจงอีกครั้งหนึ่ง จากเดิมที่เคยชี้แจงไปแล้วว่า การทำหน้าที่ของนายชวน ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นไปตามขั้นตอนโดยถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทุกประการ สำหรับเงื่อนเวลาการลงเลขรับในหนังสือของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่นายสมชัย หยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นนั้น ความจริงไม่มีประเด็นที่จะนำมาพิจารณาหาความใดๆเลย

น.ส.ผ่องศรี กล่าวต่อว่า เท่าที่ตนได้มีโอกาสทำงานกับนายชวน หลีกภัย มาเป็นระยะเวลายาวนาน นายชวน เป็นผู้ที่มั่นคงในหลักการ เคร่งครัดในระเบียบความถูกต้อง ไม่มีเรื่องใดที่ทำลัดขั้นตอน กรณีที่นายชวน ซึ่งทำหน้าที่ประธานในการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้รับเรื่องที่สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎรรายงานว่า มีสมาชิกเข้าชื่อเสนอความเห็นฯและได้ตรวจสอบจำนวนและลายมือชื่อสมาชิกครบถ้วนแล้ว ประธานฯจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมให้หยุดการอภิปราย และ เตรียมส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมวินิจฉัย ตามที่สมาชิกเสนอความเห็น เพราะหากประธานรับทราบแล้วยังปล่อยให้ที่ประชุมมีการพิจารณาต่อไปก็จะขัดรัฐธรรมนูญที่บัญญัติให้รอการพิจารณาก่อนลงมติ ซึ่งเรื่องนี้ผู้แถลงคงเข้าใจดีและไม่ติดใจแล้ว

น.ส.ผ่องศรี กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องการลงเวลาที่นายสมชัย หยิบยกขึ้นมาแถลงใหม่นั้นเป็นเรื่องการเดินแฟ้มงานธุรการปกติ ดังเช่นเวลาที่มีผู้มายื่นเรื่องต่างๆถึงประธานทั้งเรื่องจากสมาชิกหรือจากประชาชนที่มาร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือเรื่องอื่นๆ เมื่อประธานได้รับเรื่องรับทราบแล้ว หรือผู้ที่ประธานมอบหมายให้ไปรับเรื่องได้รายงานให้ประธานรับทราบความแล้ว เอกสารหนังสือจึงนำไปลงเลขรับในระบบธุรการซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดปกติ ตามที่นายสมชัย ได้แถลงเรื่องนี้ขึ้นมาอีกโดยคงประสงค์จะให้เป็นข่าว ดังนั้นเพื่อความสบายใจของนายสมชัยผู้แถลง ก็ขอให้ดำเนินการตามที่คิดและตั้งใจ เพื่อให้หน่วยงานที่รับเรื่องได้พิจารณาวินิจฉัยให้สิ้นกระแสความ เพื่อไม่ให้นำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นเพื่อให้เป็นข่าวรายวันอีกต่อไป