กกต.แนะ "พรรค-ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส."ศึกษาคู่มือสมัครรับเลือกตั้ง

2023-03-10 17:10:55

กกต.แนะ "พรรค-ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส."ศึกษาคู่มือสมัครรับเลือกตั้ง

Advertisement

กกต.แนะพรรคการเมือง ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ศึกษาคู่มือสมัครรับเลือกตั้ง  ใช้เป็นแนวทางเตรียมเอกสาร  หลักฐานประกอบการรับสมัคร

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 66  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เผยแพร่เอกสารแจ้งว่า  ด้วยอายุของสภาผู้แทนราษฎรจะสิ้นสุดลง ในวันที่ 23 มี.ค.66 ตามมาตรา 102 ของรัฐธรรมนูญ 2560 กกต.จะต้องดำเนินการ จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ซึ่งเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใช้บังคับแล้ว กกต. จะต้องมีประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง รวมถึงจะต้องมีประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดสถานที่ที่พรรคการเมืองจะยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

ทั้งนี้การรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นขั้นตอนสำคัญประการหนึ่งของกระบวนการจัดการเลือกตั้ง สำนักงาน กกต. จึงได้จัดทำคู่มือการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสำหรับผู้สมัครและพรรคการเมือง และคู่มือปฏิบัติงานการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง รวมถึงเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการและการเตรียมการด้านเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งผู้สมัครและพรรคการเมือง รวมไปถึงประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ รวมถึงหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี โดยสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน กกต. www.ect.go.th และ เฟซบุ๊กแฟนเพจ สำนักงาน กกต.