โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ "หมู่บ้านกระดานหมากรุก" ในกวางตุ้ง

2023-03-10 11:00:55

โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ "หมู่บ้านกระดานหมากรุก" ในกวางตุ้ง

Advertisement

เจียหยาง, 9 มี.ค. (ซินหัว) — พาชมความสวยงามอันมีเอกลักษณ์เฉพาะของสิ่งปลูกสร้างโบราณฉาวซ่าน (Chaoshan) ที่เรียงรายเป็นระเบียบคล้ายกระดานหมากรุกขนาดใหญ่ในหมู่บ้านไป๋เคิง ตำบลต้าป้า เมืองผู่หนิง มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ทางตอนใต้ของจีน

สิ่งปลูกสร้างโบราณเหล่านี้มีโครงสร้างและความสูงที่มีลักษณะเหมือนกัน ทำให้เมื่อมองลงมาจากด้านบน แผนผังของหมู่บ้านจะดูเหมือนกระดานหมากรุกขนาดใหญ่วางอยู่บนพื้นอย่างเป็นระเบียบและสม่ำเสมอ
(บันทึกภาพวันที่ 8 มี.ค. 2023)