จีนพบ "แหล่งโบราณวัตถุ" ยุคราชวงศ์เซี่ย เก่าแก่กว่า 3,600 ปี

2023-03-10 10:45:35

จีนพบ "แหล่งโบราณวัตถุ" ยุคราชวงศ์เซี่ย เก่าแก่กว่า 3,600 ปี

Advertisement

ไท่หยวน, 9 มี.ค. (ซินหัว) — สถาบันโบราณคดีมณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีน เปิดเผยการค้นพบแหล่งโบราณวัตถุจากยุคราชวงศ์เซี่ยตอนปลาย (2070-1600 ปีก่อนคริสต์ศักราช) บริเวณตอนล่างของแม่น้ำเฝินเหอ อำเภอจี้ซาน เมืองอวิ้นเฉิงของมณฑลซานซี

รายงานระบุว่าคณะนักโบราณคดีขุดค้นพื้นที่ประมาณ 100,000-150,000 ตารางเมตร ระหว่างปี 2021-2022 โดยมีการค้นพบเตาเผาเครื่องปั้นดินเผา 2 จุด และหลุม 43 จุด ระหว่างเดือนเมษายน-สิงหาคม 2021 ซึ่งเตาเผาทั้งสองประกอบด้วยห้องเตาเผา เตียงเตา ห้องไฟ และห้องปฏิบัติงาน

ต่อมาคณะนักโบราณคดีค้นพบหลุมขนาดใหญ่และเตาเผาที่อยู่ทางตะวันตกของหลุมระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2022 โดยหลุมแห่งนี้มีความกว้างจากเหนือจรดใต้ประมาณ 7 เมตร ความยาวจากตะวันออกถึงตะวันตกประมาณ 23.5 เมตร และความลึก 2-4 เมตร

ชุยจวิ้นจวิ้น ผู้นำโครงการโบราณคดี กล่าวว่าโบราณวัตถุที่ขุดพบประกอบด้วยเครื่องปั้นดินเผา เครื่องมือหิน เครื่องมือกระดูก วัตถุหยก และหอยกาบ ขณะเดียวกันมีการค้นพบซากสัตว์และพืชจำนวนมาก รวมถึงเมล็ดพืชที่กลายเป็นคาร์บอน 250,000 เมล็ด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเมล็ดข้าวฟ่าง และค้นพบผ่านวิธีการร่อนในน้ำ

(ภาพจากสถาบันโบราณคดีมณฑลซานซี : เตาเผาเครื่องปั้นดินเผาที่ขุดพบ ณ แหล่งโบราณวัตถุในอำเภอจี้ซาน เมืองอวิ้นเฉิง มณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีน)

(ภาพจากสถาบันโบราณคดีมณฑลซานซี : เครื่องปั้นดินเผาที่ขุดพบจากแหล่งโบราณวัตถุในอำเภอจี้ซาน เมืองอวิ้นเฉิง มณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีน)

(ภาพจากสถาบันโบราณคดีมณฑลซานซี : เครื่องมือกระดูกที่ขุดพบจากแหล่งโบราณวัตถุในอำเภอจี้ซาน เมืองอวิ้นเฉิง มณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีน)

(ภาพจากสถาบันโบราณคดีมณฑลซานซี : วัตถุหยกที่ขุดพบจากแหล่งโบราณวัตถุในอำเภอจี้ซาน เมืองอวิ้นเฉิง มณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีน)