"จอมขวัญ"ประกาศสานต่อบัตรประชารัฐ 700

2023-03-09 21:08:31

"จอมขวัญ"ประกาศสานต่อบัตรประชารัฐ 700

Advertisement

พปชร.ชิงปักธง จ.สมุทรสาคร  "จอมขวัญ"ประกาศสานต่อบัตรประชารัฐ 700 บาท ชาวบ้านแห่ให้กำลังใจ

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 66 น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส. สมุทรสาคร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วยนายภัฏ สุริวงษ์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ จ.สมุทรสาคร ได้มาเปิดปราศรัยพบปะประชาชน ณ บริเวณวัดบางพลี ม.10 ต.บางโทรัด อ เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการปราศรัยประมาณ 500 คน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก


น.ส.จอมขวัญ กล่าวว่า ตนพร้อมด้วยนายภัฎ  มาร่วมกันบอกเล่าให้พี่น้องประชาชนได้รับฟังถึงนโยบายพรรคพลังประชารัฐ ที่มีประโยชน์ต่อทุกท่านเช่น นโยบายสานต่อบัตรประชารัฐ 700 บาทต่อเดือน (ป้อม 700) ,นโยบายสวัสดิการ เริ่มตั้งแต่อายุครรภ์ 4 เดือน จนถึง 9 เดือน และเงินช่วยดูแลบุตรธิดา อีกเดือนละ 3,000 บาท จนถึง 6 ขวบ นอกจากนึ้ ยังมีนโยบายการแก้ปัญหาที่ดินทำกิน “มีเรามีที่ทำกิน มีที่ดินไม่มีจน” เพื่อให้คนไทยมีที่อยู่อาศัย และที่ทำกินด้วยการ "ปฏิรูประบบที่ดิน คืนที่ทำกินให้ประชาชน" โดยเร่งรัดออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทุกประเภท เปลี่ยน ส.ป.ก. เป็นโฉนด จัดที่ดินของรัฐที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้คนไร้ที่ทำกินกว่า 2 ล้านราย ยกระดับธนาคารที่ดิน ตั้งศูนย์พิสูจน์และคุ้มครองสิทธิประชาชน ชะลอการดำเนินคดีและนิรโทษกรรมความผิดเกี่ยวกับที่ดิน ทั้งสังคายนากฎหมายที่ดินทั้งระบบ เพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างคุ้มค่าสูงสุด รองรับการพัฒนาประเทศ และคืนความยุติธรรมให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียม


น.ส.จอมขวัญ กล่าวอีกว่า ที่สำคัญ ยังมีนโยบายการบริหารจัดการน้ำ “มีเราไม่มีแล้ง มีน้ำไม่มีจน” บริหารจัดการน้ำ เติมน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ เพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำ เพิ่มแหล่งน้ำสำรอง และแหล่งน้ำทางเลือก แก้ปัญหา น้ำแล้ง น้ำท่วมซ้ำซาก จัดทำผังน้ำชุมชน จัดระเบียบทางน้ำทั่วประเทศ ยกระดับการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำ พร้อมเผชิญภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ซึ่งจะเป็นการลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนได้อย่างยั่งยืน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากนั้น น.ส.จอมขวัญ และนายภัฏ ได้เดินพบปะทักทายประชาชนที่มาฟังการปราศัย ซึ่งชาวบ้านได้ส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจและมาขอถ่ายภาพร่วมกันอย่างเป็นกันเอง