เที่ยวชม "หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน" สีสันสดใสในปูซาน

2023-03-09 15:10:19

เที่ยวชม "หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน" สีสันสดใสในปูซาน

Advertisement

ปูซาน, 8 มี.ค. (ซินหัว) — บรรยากาศนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (Gamcheon Culture Village) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาติดชายฝั่งในเมืองปูซานของเกาหลีใต้ โดยหมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อเสียงจากบ้านเรือนที่ทอดตัวลดหลั่นดูคล้ายขั้นบันได รวมถึงตรอกซอกซอยที่ประดับประดาภาพวาดฝาผนังสีสันสดใสและประติมากรรมต่างๆ


(บันทึกภาพวันที่ 7 มี.ค. 2023)