วิจัยพบ "โมโนโคลนอลแอนติบอดี" ตัวใหม่ มีศักยภาพรักษาโควิด-19

2023-03-09 14:55:25

วิจัยพบ "โมโนโคลนอลแอนติบอดี" ตัวใหม่ มีศักยภาพรักษาโควิด-19

Advertisement

ลอสแอนเจลิส, 9 มี.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันอังคาร (7 มี.ค.) วารสารพีเอ็นเอเอส (PNAS) เผยแพร่ผลการศึกษาที่ระบุว่า “โฟราลูแมบ” (Foralumab) ยากลุ่มโมโนโคลนอลแอนติบอดี (monoclonal antibody) ตัวใหม่ มีแนวโน้มสามารถรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ได้

คณะนักวิจัยทำการทดลองแบบสุ่มด้วยการพ่นยาโฟราลูแมบ ปริมาณ 100 มิลลิกรัม แก่ผู้ป่วยนอกที่มีอาการของโรคโควิด-19 ระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง จำนวน 12 ราย เป็นเวลา 10 วัน โดยผู้ป่วยที่ได้รับการพ่นยามีอาการปอดอักเสบลดลงเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการพ่นยา

นอกจากนั้นผลการศึกษาพบว่าโฟราลูแมบปรับเปลี่ยนยีนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการตอบสนองของที-เซลล์ (T-cell) และพบการปรับเปลี่ยนทางพันธุกรรมที่คล้ายกันในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (sclerosis) ที่ได้รับการพ่นยาโฟราลูแมบ

อนึ่ง ผลการศึกษานี้บ่งชี้ว่าโฟราลูแมบอาจมีศักยภาพรักษาหลายโรคที่ก่ออาการอักเสบในมนุษย์


(แฟ้มภาพซินหัว : ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าที่ร้านค้าในนครนิวยอร์กของสหรัฐฯ วันที่ 12 ม.ค. 2023)