เมียนมาส่งออก "ถั่วเขียว" กว่า 5.4 แสนตัน

2023-03-09 12:00:57

เมียนมาส่งออก "ถั่วเขียว" กว่า 5.4 แสนตัน

Advertisement

ย่างกุ้ง, 9 มี.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันพุธ (8 มี.ค.) กระทรวงพาณิชย์ของเมียนมา รายงานปริมาณการส่งออกถั่วเขียวสูงเกิน 543,606 ตัน ในช่วงเกือบ 11 เดือนของปีงบประมาณ 2022-2023 ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนปีก่อน

เมียนมามีรายได้จากการส่งออกถั่วเขียวกว่า 389.69 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.36 หมื่นล้านบาท) ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2022 ถึงวันที่ 24 ก.พ. 2023 ขณะปริมาณการส่งออกถั่วฝักและถั่วพัลส์ในช่วงดังกล่าว ซึ่งรวมถึงถั่วเขียว รวมอยู่ที่กว่า 1.6 ล้านตัน

อนึ่ง ถั่วฝักและถั่วพัลส์เป็นพืชที่มีการเพาะปลูกมากเป็นอันดับ 2 รองจากข้าวในเมียนมา และครองสัดส่วนร้อยละ 33 ของผลผลิตทางการเกษตรทั้งหมดของประเทศ โดยเมียนมาส่งออกถั่วเขียวสู่หลายประเทศ อาทิ จีน อินเดีย และประเทศในยุโรป


(แฟ้มภาพซินหัว : ถั่วฝักและถั่วพัลส์ในถุงกระสอบที่ตลาดค้าส่งในนครย่างกุ้งของเมียนมา วันที่ 1 ก.พ. 2023)