ศธ.โดนฟ้องมากเหตุกระทรวงใหญ่ บุคลากรเยอะ

2023-03-08 20:13:00

ศธ.โดนฟ้องมากเหตุกระทรวงใหญ่ บุคลากรเยอะ

Advertisement

"ตรีนุช"แจง ศธ.โดนฟ้องมากเหตุเป็นกระทรวงใหญ่ มีบุคลากรเยอะ

เมื่อวันที่ 8 มี.ค.66  น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ  กล่าวถึงกรณีศาลปกครองสูงสุดแถลงผลการดำเนินงานของศาลปกครอง เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี  พบว่า กระทรวงที่ถูกฟ้องคดีสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการคลัง  ว่า ในส่วนของ ศธ.ที่ติด 1 ใน5 ที่ถูกฟ้องคดีสูงสุด ว่า  ศธ. เป็นหน่วยงานใหญ่ มีบุคลากรจำนวนมาก  ที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหาทุจริตใน ศธ.เราดำเนินการตรวจสอบมาอย่างต่อเนื่อง และเรื่องใดที่มีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นในวงรราชการการศึกษาศธ.ก็มีช่องทางให้ร้องเรียนอยู่แล้ว ที่ผ่านมาตนกำชับผู้บริหารทุกสังกัดให้ดำเนินงานด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้  โดยขณะนี้ระบบโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการศึกษาของ ศธ.ดีขึ้น และมีการกระจายอำนาจสู่สถานศึกษาและในเขตพื้นที่ได้มากขึ้นเช่นกัน แต่หากระบบโครงสร้างทำไว้ดีแล้วแต่คนทำไม่ดีก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาตามมา ดังนั้นตนกำชับให้ผู้ปฎิบัติงานทุกคนในวงการศึกษาจะต้องยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นสำคัญด้วย