"สุดารัตน์"ถือฤกษ์วันสตรีสากล ชูนโยบายกองทุนพลังหญิง (มีคลิป)

2023-03-08 12:28:03

"สุดารัตน์"ถือฤกษ์วันสตรีสากล ชูนโยบายกองทุนพลังหญิง (มีคลิป)

Advertisement

"สุดารัตน์"ถือฤกษ์วันสตรีสากล  ชูนโยบายกองทุนพลังหญิง   ตั้งศูนย์ Women Care    กองทุนแม่เลี้ยงเดี่ยว

เมื่อวันที่ 8 มี.ค.66 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย น.ส.ธิดารัตน์ยิ่งเจริญ โฆษกพรรคไทยสร้างไทย น.ส.ณิชชา บุญลือ รองโฆษกพรรคไทยสร้างไทย น.ส.วิภาพรรณ วงษ์สว่าง ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เชียงใหม่ เขต 3 พรรคไทยสร้างไทย และผู้ก่อตั้ง Thaiconsent องค์กรช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกกระทำความรุนแรงทางเพศ ร่วมกับผู้แทนภาคแรงงาน สตาร์ทอัพ ภาคธุรกิจ กลุ่มผู้หลากหลายทางเพศ แถลงข่าว เนื่องในวันสตรีสากล โดยพรรคไทยสร้างไทย ได้สร้างนโยบาย เพื่อส่งเสริมและผลักดันบทบาทสตรีให้มีความแข็งแกร่ง และได้รับการยอมรับจากคนในสังคมไทย อย่างเสมอภาคเท่าเทียมดังนี้


1. ตั้งกองทุนพลังหญิง เพื่อให้ผู้หญิงทุกคนมีงานทำมีอาชีพที่มั่นคง ผู้หญิงทุกคนต้องมีงานทำและไม่มีหนี้

- ตั้งเครือข่ายออนไลน์เพื่อจับคู่งานที่เหมาะสมให้กับผู้หญิงที่ว่างงาน ส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้อย่างยั่งยืนและเพียงพอ

- มีโครงการ Upskill และ Reskill ให้แก่ผู้หญิง

2. ตั้งศูนย์ Wemen Care โดยต่อยอดจากศูนย์พึ่งได้ ที่คุณหญิงสุดารัตน์ ได้ทำโครงการนี้เมื่อสมัยดำรงตำแหน่ง รมว.สาธารณสุข เรียกว่าศูนย์พึ่งได้ ตั้งอยู่ทุกโรงพยาบาล โดยเพิ่มงบประมาณและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กตั้งแต่การตั้งครรภ์จนถึงการช่วยลดความรุนแรงในเด็ก สตรี และ ผู้มีความหลากหลายทางเพศ

-สร้างสุขภาพที่ดีให้ผู้หญิง ในนโยบาย 30 บาท Plus ของพรรค จะมีการตรวจภายในฟรีตรวจมะเร็งเต้านม ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกฟรีให้เด็กผู้หญิง

-แจกผ้าอนามัยฟรีให้กับเด็กนักเรียนและผู้หญิงที่มีรายได้น้อย

- ให้มีการทำงานและบริการที่เป็นมิตรและเหมาะสมกับเพศสภาพ ตลอดจนบริบทเฉพาะ เช่น การฝากครรภ์ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้โดยแพทย์ที่เป็นผู้หญิง งานที่ไม่ก่อความเสี่ยงให้แม่ที่ตั้งครรภ์

3. จัดตั้งกองทุนแม่เลี้ยงเดี่ยว

- ปัจจุบันมีแม่เลี้ยงเดี่ยวประมาณ 370,000 คน ซึ่งมากกว่าพ่อเลี้ยงเดี่ยว 4 เท่า

- แม้ว่ารัฐบาลจะให้เงินอุดหนุนแก่แม่เลี้ยงเดี่ยว แต่มีเพียง 50,000 รายเท่านั้นที่ได้รับและอาศัยอยู่แค่ในจังหวัดนำร่องเพียงไม่กี่จังหวัด

- กองทุนนี้มีวัตถุประสงค์ให้แม่เลี้ยงเดี่ยว มีอาชีพ มีรายได้เลี้ยงตนเอง และลูกได้อย่างมั่นคง


4. เพิ่มจำนวน ส.ส.ผู้หญิงในสภา ด้วยโครงการ More WIP (More Women in Politics) เพิ่มจำนวน ส.ส. ผู้หญิงในสภาผ่านการอบรบ เสริมสร้างศักยภาพ สร้างเครือข่าย และให้คำปรึกษา โดยไทยสร้างไทยได้ตั้ง Gender Club  เพื่อเสริมพลังและเปิดให้มีการแสดงความเห็นทุกด้าน รวมทั้งรณรงค์ให้ตระหนักรู้สิทธิ เสรีภาพในด้านต่างๆ และส่งเสริมให้ผู้หญิงเข้าไปมีส่วนในการบริหารทั้งการเมืองและราชการ อย่างน้อยร้อยละ 20