จีนส่งออก "ชา" กว่า 3.75 แสนตัน ในปี 2022

2023-03-08 11:55:47

จีนส่งออก "ชา" กว่า 3.75 แสนตัน ในปี 2022

Advertisement

ปักกิ่ง, 7 มี.ค. (ซินหัว) — สำนักงานศุลกากรทั่วไปของจีน เปิดเผยการส่งออกชาของจีนเติบโตอย่างมั่นคงรวมอยู่ที่ 375,300 ตัน ในปี 2022 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.59 เมื่อเทียบปีต่อปี

สำนักงานฯ ระบุว่าจีนส่งออกชาเขียว 313,900 ตัน ครองสัดส่วนร้อยละ 83.6 ของยอดส่งออกชาทั้งหมดของประเทศ ขณะการส่งออกชาดำและชาอู่หลงคิดเป็นร้อยละ 8.9 และ 5.2 ตามลำดับ

มณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนยังครองอันดับ 1 ของประเทศในด้านมูลค่าการส่งออกชา ด้วยสัดส่วนร้อยละ 25.52 ของมูลค่าการส่งออกชาทั้งหมดของประเทศ


(แฟ้มภาพซินหัว : ไร่ชาในเมืองอู่อี๋ซาน มณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีน วันที่ 23 มี.ค. 2021)