กรมราชทัณฑ์ยันไม่มีห้องนอนวีไอพี

2023-03-07 21:13:17

กรมราชทัณฑ์ยันไม่มีห้องนอนวีไอพี

Advertisement

กรมราชทัณฑ์ยันไม่มีห้องนอนวีไอพี สามารถปลอดบุหรี่ ดูรายการทีวีตามความพอใจ

เมื่อวันที่ 7 มี.ค.66 นายสิทธิ สุธีวงศ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ โฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข่าวบนสื่อออนไลน์ประเด็นที่มีห้องนอนวีไอพี เป็นห้องแอร์ สามารถสูบบุหรี่ รวมถึงการให้รับชมรายการโทรทัศน์ตามความพอใจ ซึ่งประเด็นดังกล่าวอาจทำให้ พี่น้องประชาชนเกิดความเข้าใจผิดต่อการควบคุมดูแลผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ นั้น  ข้อเท็จจริง คือ 1. การสูบบุหรี่ในเรือนจำ ก่อนปีพ.ศ. 2561 มีการอนุญาตให้ผู้ต้องขังสูบบุหรี่หรือยาเส้นได้ แต่จำกัดพื้นที่และเวลา เมื่อขึ้นเรือนนอนแล้วห้ามสูบโดยเด็ดขาด จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2562 ได้มีประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดเพิ่มเติมสถานที่ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยกำหนดให้เรือนจำซึ่งเป็นสถานที่ราชการเป็นเขตปลอดบุหรี่และห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในเรือนจำ และยกเลิกการสูบบุหรี่ในเรือนจำโดยเด็ดขาดไม่มีการจำหน่ายและเป็นเรือนจำปลอดบุหรี่ทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพของผู้ต้องขังเป็นสำคัญ หากมีการลักลอบเกิดขึ้น เป็นความผิดทางกฎหมายและผู้ที่ลักลอบนำเข้าจะต้องถูกดำเนินการทางวินัยอย่างถึงที่สุด

​ 2. ประเด็นเรื่องการมีแอร์สำหรับห้องนอนวีไอพี  ในเรือนจำขอเรียนว่า ห้องนอนของผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ เป็นห้องนอนพัดลมทั้งหมดไม่มีแอร์ สำหรับห้องใดเป็นการเฉพาะโดยเด็ดขาด

3. การรับชมรายการโทรทัศน์ ได้มีการจัดให้ผู้ต้องขังสามารถรับชมรายการต่างๆได้ ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยเฉพาะหลังขึ้นเรือนนอนหรือวันหยุด ตามที่ได้กลั่นกรองคัดเลือกรายการ ที่มีสาระประโยชน์ เพื่อพัฒนาความรู้และคลายความเครียด ตลอดจนมีการสวดมนต์พร้อมกัน เป็นประจำทุกวัน ไม่ได้มีผู้ต้องขังรายหนึ่งรายใดที่สามารถเปิดทีวีรับชมรายการได้เป็นการเฉพาะ

นายสิทธิ กล่าวต่อว่า ขอให้ประชาชนและทุกฝ่ายมั่นใจได้ว่า กรมราชทัณฑ์ได้ดูแล ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ต้องขัง ตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ต้องขังทุกคนพึงได้รับอย่างเท่าเทียมกัน ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของเรือนจำ (SOPs) โดยคำนึงถึงกรอบของกฎหมายและ หลักมนุษยธรรมมาโดยตลอด