"สุดารัตน์" หารือคณะเอกอัครราชทูตหญิง

2023-03-06 17:33:35

"สุดารัตน์" หารือคณะเอกอัครราชทูตหญิง

Advertisement

"สุดารัตน์"  หารือคณะเอกอัครราชทูตหญิง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในฐานะนักการเมืองหญิง  รวมทั้งมุมมองส่งเสริมนโยบายการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในพรรคการเมือง

เมื่อวันที่ 6 มี.ค.66 น.ส.ธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ โฆษกพรรคไทยสร้างไทย เปิดเผยภายหลัง คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรค ได้รับเชิญจากคณะเอกอัครราชทูตและอุปทูตหญิงเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในฐานะนักการเมืองหญิงชั้นนำของไทย เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล วันที่ 8 มี.ค. ณ ที่พำนักของเอกอัครราชทูตแคนาดาประเทศไทย นางซาราห์ เทย์เลอร์

น.ส.ธิดารัต ได้ร่วมหารือกับคณะเอกอัครราชทูตและอุปทูตหญิงจากทั้งหมด 7 ประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในฐานะนักการเมืองหญิงกว่า 31 ปี ร่วมทั้งพูดคุยเรื่องมุมมองในการส่งเสริมนโยบายการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในพรรคการเมือง โดยมีผู้เข้าร่วม คือ 1) นางซาราห์ เทย์เลอร์ เอกอัครราชทูตแคนาดา 2) น.ส.แอนเจลา เจน แม็กดอนัลด์ เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลีย 3) น.ส.มุนา อับบาว มะฮ์มูด รอฎี เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน 4) นางซีบีย์ เดอ การ์ทีเย ดีฟว์ เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียม 5) นางโกโลนเน อัปปุหามิลาเค จมินทะ อิโนกา โกโลนเน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 6) นางอูล์ปาจ์นา ลามา อุปทูตแห่งสถานเอกอัครราชทูตคอซอวอ และ 7) นางโธเบก้า ดลามินี อุปทูตแห่งสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้


คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่า จากข้อมูลปี 2566 มี ส.ส. หญิงในสภาเพียง 73 คน จากทั้งหมด 474 คน หรือเพียง 15% ของทั้งหมด ในขณะที่ จำนวน ส.ว. หญิงมีทั้งหมด 26 คน จาก 250 คน หรือแค่ 10% เท่านั้น ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของนานาชาติที่อยู่ระดับ 26% ดังนั้น เห็นได้ว่าประเทศไทยยังมีจำนวนนักการเมืองหญิงระดับแนวหน้าที่สามารถขึ้นมาอยู่ในระดับบริหารได้เพียงไม่กี่คน พรรคไทยสร้างไทยจึงได้ริเริ่มโครงการหลักสูตรอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่นักการเมืองหญิง ได้แก่ “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงในการเมือง” หรือ More Women in Politics (More WIP) โดยสถาบันผู้หญิงกับการเมืองของพรรคไทยสร้างไทย เพื่อหวังสร้างนักการเมืองหญิงรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงขึ้นมาดำรงตำแหน่งทางการเมือง

นอกจากนี้ ยังมีนโยบายในการส่งเสริมและดูแลสตรีในทุกภาคส่วน ซึ่งคุณหญิงสุดารัตน์เป็นผู้ริเริ่มให้มีการจัดตั้งศูนย์ดูแลสตรีและเด็กในทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ และรณรงค์ให้สตรีชาวมุสลิมมาลงทะเบียนฝากครรภ์ อีกทั้งยังส่งเสริมให้ตั้งกองทุนสำหรับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีจำนวนประมาณ 370,000 ราย แม้ภาครัฐจะมีการให้เงินอุดหนุนแต่พบว่ามีผู้ได้รับเพียงแค่ 50,000 รายเท่านั้น ในส่วนของการสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพ และช่วยปลดหนี้ให้กับเหล่าสตรี พรรคไทยสร้างไทยจะสร้างเครือข่ายหางานออนไลน์เพื่อใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และจับคู่ผู้ว่าจ้าง และยังมีการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสในการจ้างงานอีกด้วย และในโอกาสวันสตรีสากลนี้ พรรคไทยสร้างไทย จะมีการเปิดตัวศูนย์ช่วยเหลือผู้หญิง เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการขอความช่วยเหลือสำหรับผู้หญิงที่โดนทำร้าย โดนเอาเปรียบหรือโดนล่วงละเมิดต่างๆ

คุณหญิงสุดารัตน์ได้รับการยกย่องและชื่นชมในความมุมานะที่จะส่งเสริมบทบาทผู้หญิงให้มีส่วนร่วมทางการเมืองมาโดยตลอด โดยมีมูลธินิผู้หญิงเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ทำหน้าที่คอยส่งเสริมบทบาทผู้หญิง อีกทั้งยังคอยสนับสนุนและปกป้องสิทธิสตรีและกลุ่มเพศทางเลือกอื่นๆ ในสังคม ให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน