ยูนนานพบ "รองเท้านารี" พันธุ์หายากบนเขาเกาหลีก้ง

2023-03-06 14:20:50

ยูนนานพบ "รองเท้านารี" พันธุ์หายากบนเขาเกาหลีก้ง

Advertisement

คุนหมิง, 6 มี.ค. (ซินหัว) — คณะนักวิทยาศาสตร์ของจีนเปิดเผยการค้นพบ “พาฟิโอเพดิลัม วาร์ดิไอ ซัมเมอร์เฮย์ส” (Paphiopedilum wardii Summerhayes) กล้วยไม้สกุลรองเท้านารีสายพันธุ์หายาก ในมณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ

กล้วยไม้สกุลรองเท้านารีสายพันธุ์ดังกล่าวถูกขึ้นทะเบียนเป็นพืชใกล้สูญพันธุ์ในบัญชีแดงของสหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ซึ่งถูกค้นพบโดยทีมเจ้าหน้าที่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติภูเขาเกาหลีก้ง สาขาเขตการจัดการฝูก้ง ระหว่างการสำรวจภาคสนามช่วงต้นปี 2023

คณะนักวิจัยได้ค้นพบกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีสายพันธุ์ดังกล่าวในกอหญ้าบนเนินเขาเกาหลีก้ง ณ ระดับความสูงเหนือน้ำทะเลมากกว่า 1,300 เมตร เมื่อวันที่ 27 ก.พ. โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันพฤกษศาสตร์ สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน ยืนยันว่าเป็นพาฟิโอเพดิลัม วาร์ดิไอ ซัมเมอร์เฮย์ส

จินเซี่ยวหัว นักวิจัยจากสถาบันฯ กล่าวว่าเขาไปที่เขาเกาหลีก้งเพื่อทำการสำรวจภาคสนามประมาณ 100 ครั้ง นับตั้งแต่ปี 2004 และพบพืชวงศ์กล้วยไม้สายพันธุ์ใหม่มากกว่า 30 สายพันธุ์ แต่ไม่เคยพบพาฟิโอเพดิลัม วาร์ดิไอ ซัมเมอร์เฮย์ส ในป่าแม้แต่ต้นเดียว

จินเผยว่ากล้วยไม้สกุลรองเท้านารีสายพันธุ์นี้กระจายตัวเฉพาะทางตะวันตกเฉียงใต้ของยูนนานและตอนเหนือของเมียนมาเท่านั้น โดยมีระยะเวลาออกดอกระหว่างเดือนธันวาคม-มีนาคม(แฟ้มภาพซินหัว : กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี “พาฟิโอเพดิลัม วาร์ดิไอ ซัมเมอร์เฮย์ส” บนเขาเกาหลีก้ง มณฑลอวิ๋นหนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 27 ก.พ. 2023)