ลาวเตรียมสร้าง "โรงไฟฟ้าพลังงานลม" ใหญ่สุดในเอเชียอาคเนย์

2023-03-04 19:00:48

ลาวเตรียมสร้าง "โรงไฟฟ้าพลังงานลม" ใหญ่สุดในเอเชียอาคเนย์

Advertisement

เวียงจันทน์, 3 มี.ค. (ซินหัว) — วันศุกร์ (3 มี.ค.) ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) รายงานว่าธนาคารฯ และบริษัท มอนซูน วินด์ พาวเวอร์ จำกัด (Monsoon Wind Power Company Limited) ได้ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน 692.55 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2.40 หมื่นล้านบาท) เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแห่งแรกในลาว ซึ่งประกอบด้วยกังหันลม 133 ตัว ที่มีกำลังการผลิต 600 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้าพลังงานลมแห่งนี้จะสร้างขึ้นในแขวงเซกองและอัตตะปือทางตอนใต้ของลาว และจะผลิตไฟฟ้าส่งขายให้กับการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN)

แหล่งจ่ายไฟฟ้าข้ามพรมแดนถือเป็นเสาหลักของการเติบโตทางเศรษฐกิจของลาว โดยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรลมในประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลสามารถทำให้เกิดความหลากหลายด้านพลังงาน เนื่องจากฤดูกาลของทรัพยากรลมนั้นสวนทางกับฤดูฝน ซึ่งสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำของลาว

รายงานจากธนาคารฯ ระบุว่าโครงการดังกล่าวจะให้ความช่วยเหลือกับการลดคาร์บอนและการเติบโตสีเขียวเป็นอย่างมาก ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงอย่างน้อย 748,867 ตันต่อปี

ซูซาน แกบบอรี ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคเอกชนของธนาคารฯ กล่าวว่ากลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่างเผชิญกับความขาดแคลนในการลงทุนด้านภูมิอากาศ ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อการมุ่งสู่เส้นทางการเติบโตสีเขียว

รายงานทิ้งท้ายว่าเงินทุนจากธนาคารฯ และพันธมิตรจะช่วยปลดล็อกแหล่งพลังงานลมที่ยังไม่ได้นำมาใช้ของลาว ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและการเติบโตสีเขียว อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

(แฟ้มภาพซินหัว : นักท่องเที่ยวเดินเล่นบริเวณจัตุรัสใกล้แม่น้ำโขง ในนครหลวงเวียงจันทน์ของลาว วันที่ 8 ก.พ. 2023)