กกต.คำนวณแบ่งเขตใหม่ 4 จังหวัด ส.ส.ลด

2023-03-03 17:37:26

กกต.คำนวณแบ่งเขตใหม่  4  จังหวัด ส.ส.ลด

Advertisement

กกต.คำนวณแบ่งเขตใหม่  4  จังหวัด  ส.ส.ลด แต่ไปเพิ่มใน 4 จังหวัด ๆ ละ 1 คน

เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า การกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 86 (1) ที่กำหนดให้ใช้จำนวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐาน การทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง นั้น คำว่า "ราษฎร" ไม่หมายความรวมถึงผู้ไม่ได้สัญชาติไทย เป็นผลให้ กกต.ต้องดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ เนื่องจากจำนวนราษฎรรวมลดลงเมื่อตัดราษฎรผู้ไม่มีสัญชาติไทยออก 

ทั้งนี้สำหรับการคำนวณจากจำนวนราษฎร 162,766 คน ต่อ ส.ส. 1 คน โดยเป็นการคำนวณเฉพาะราษฎรสัญชาติไทย จะส่งผลให้ จ.เชียงราย  เชียงใหม่  ตาก สมุทรสาคร จะมีจำนวน ส.ส. ลดลง โดยเชียงราย จะมี ส.ส. 7 คน เชียงใหม่จะมี ส.ส. 10 คน ตากจะมี ส.ส. 3 คน และสมุทรสาคร จะมี ส.ส. 3 คน และ จ.อุดรธานี ลพบุรี  นครศรีธรรมราช และปัตตานี จะมีจำนวน ส.ส. เพิ่มขึ้น โดยอุดรธานี จะมี ส.ส. 10 คน ลพบุรีจะมี ส.ส. 5 คน นครศรีธรรมราช จะมี ส.ส. 10 คน และปัตตานี จะมี ส.ส. 5 คน