คุมเข้ม 2 จังหวัด ใกล้พื้นที่เจอผู้ป่วยหวัดนกในกัมพูชา

2023-03-03 14:23:11

คุมเข้ม 2 จังหวัด ใกล้พื้นที่เจอผู้ป่วยหวัดนกในกัมพูชา

Advertisement

คุมเข้ม  2 จังหวัด ใกล้พื้นที่เจอผู้ป่วยหวัดนกในกัมพูชา กรมควบคุมโรคเช็กสต็อกยาโอเซลทรามิเวียร์ ก่อนประสาน อภ. สำรองเพิ่ม

เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 66  ที่กรมควบคุมโรค นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายงั่ง รักษาการแทนอธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้มีการประชุมหารือเรื่องการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคไข้หวัดนก พร้อมประกาศเจตนารมสานพลังความร่วมมือสุขภาพหนึ่งเดียว One Health

นพ.ธเรศ ให้สัมภาษณ์หลังการประชุม ว่า จากการติดตามสถานการณ์ไข้หวัดนกในประเทศกัมพูชาไม่พบว่ามีการติดเชื้อในคนเพิ่มเติมจากเคสเดิมที่เสียชีวิต 1 ราย ติดเชื้อ 1 ราย ถือว่าเพื่อนบ้านมีการควบคุมโรคได้ดี ส่วนประเทศอื่นๆ ไม่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกในช่วงนี้ องค์การอนามัยโลกถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่น่ากังวล อย่างไรก็ตาม ในส่วนของประเทศไทยได้ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ ฯ กรมปศุสัตว์ในการเฝ้าระวังโรคมาอย่างต่อเนื่อง ตอนนี้มีมาตรการขั้น 2 คือทุกหน่วยงานในสังกัด ทั้งโรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (แล็บ) มีการใช้กลไกลด่านควบคุมโรคชายแดน การเฝ้าระวังคนป่วย คนที่มีอาการปอดบวม หากมีประวัติสัมผัสกับสัตว์ปีกจะมีการตรวจสอบเฝ้าระวังสอบสวนโรคต่อไป นอกจากนี้ทาง สำนักบริหารการสาธารณสุข (สบรส.) ตรวจสอบสต็อกยาโอเซลทรามีเวียร์ ที่เป็นยารักษาโรคหวัด และสามารถรักษาโรคไข้หวัดนกด้วย ว่าปัจจุบันมีจำนวนเท่าไหร่ เพื่อพิจารณาประสานไปยังองค์การเภสัชกรรมที่สามารถผลิตยานี้ได้เอง ให้ดำเนินการสำรองเอาไว้ สำหรับ จ.จันทบุรี และตราดได้มีการประชุมซักซ้อมแผนแล้ว

น.สพ.สมชวน กล่าวว่า ทางกรมปศุสัตว์จะมีการเฝ้าระวังในจุดเสี่ยง ซึ่งพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อในกัมพูชานั้น เป็นพื้นที่ทางภาคใต้ของประเทศกัมพูชา อยู่ทางพื้นที่จันทบุรี และ ตราดของประเทศไทย ดังนั้นจึงเฝ้าระวังในมากในพื้นที่ 2 จังหวัดนี้ โดยมีการพ่นยาฆ่าเชื้อ และตรวจสุขภาพสัตว์อย่างสม่ำเสมอ เตรียมแล็ป 8 แห่งทั่วประเทศที่มีมาตรฐานระดับโลก ตลอดจน อย่างไรก็ตามโอกาสที่จะมีความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังคือนกอพยพ เป็ดไล่ทุ่ง และผู้เลี้ยงสัตว์ปีกหลังบ้าน ทั้งนี้ระบบการเลี้ยงสัตว์ของไทยเนื่องจากต้องส่งออกทั่วโลก จึงเป็นการเลี้ยงแบบระบบปิดเพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน มีการตรวจคุณภาพมาตรฐานสม่ำเสมอ ทำให้ส่วนนี้ไม่มีปัญหา ทำให้การเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งลดลง และต้องมีการขออนุญาตและมีระบบการายงาน ทั้งนี้มั่นใจโอกาสแพร่ระบาดมาไทยน้อย หากต้องการประสานงานร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม. อาสาปศุสัตว์ ในพื้นที่มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ ให้ข้อมูลความรู้หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ เช่น ตายกะทันหัน ชัก เหนียงหรือหงอนมีหนอง สีดำคล้ำ มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ ให้แจ้งผ่านเครือข่ายหรือระบบออนไลน์ หรือให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ ทั้งนี้ตามพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ หากมีพื้นที่ที่มีเหตุสงสัย เราสามารถทำลายสัตว์ปีกบริเวณพื้นที่นั้นได้ ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าเรามีความเข้มแข็ง สามารถปกป้องสุขภาพคนสุขภาพสัตว์ให้ปลอดภัยจากไข้หวัดนกได้ ทั้งนี้ตั้งแต่ 2551 เป็นต้นมาไม่มีรายงานพบโรคไข้หวัดนกในสัตว์

นายอรรถพล กล่าวว่า กรมอุทยานฯ จะรับผิดชอบเรื่องการแพร่ระบาดในสัตว์ป่า รวมถึงนกอพยพ โดยเฉพาะพื้นที่ชุ่มน้ำ แหล่งที่พักของนก บุงบรเพ็ด ป่าอุทยาน พื้นที่สาธารณประโยชน์ ตอนนี้ได้มีการจัดชุดปฏิบัติการเข้าเก็บข้อมูลในสัตว์ป่า รวมถึงค้างคาวและสัตว์อื่นที่มีโอกาสแพร่กระจาย มีการซักซ้อมแผนมาตลอด หรือแม้กระทั่งมีการเกิดสถานการณ์จริง ก็จะมีการร่วมมือกันดำเนินการอย่างรวดเร็ว ในการเข้าพื้นที่เข้าไปพิสูจน์ทราบและมีการตรวจวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว กรมอุทยานพร้อมให้ความร่วมมือกับทั้ง 2 กรม