"ไอติม-ธนเดช"บุกหน้า รร.ถามความเห็นปฏิรูปการศึกษาเยาวชน

2023-03-03 00:30:34

"ไอติม-ธนเดช"บุกหน้า รร.ถามความเห็นปฏิรูปการศึกษาเยาวชน

Advertisement

"ไอติม-ธนเดช" ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม. "ก้าวไกล"  บุกหน้าโรงเรียน ถามความเห็นปฏิรูปการศึกษาเยาวชน

เมื่อวันที่ 2 มี.ค.66 ธนเดช เพ็งสุข ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม. เขตลาดพร้าว-วังทองหลาง พรรคก้าวไกล และ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ผู้จัดการการรณรงค์และการสื่อสารนโยบาย พรรคก้าวไกล บุกหน้าโรงเรียนลาดปลาเค้าวิทยาคม 2 เขตลาดพร้าว กทม. เพื่อรับฟังความคิดเห็นให้เยาวชนและประชาชนทุกคน ร่วมกันเขียนอนาคตประเทศที่ทุกคนอยากเห็นกับพรรคก้าวไกล โดยวันนี้เป็นวันสอบปลายภาควันสุดท้าย นักเรียนที่เพิ่งออกจากห้องสอบให้ความสนใจเสนอแนะการศึกษาที่อยากเห็นเป็นจำนวนมาก

นายธนเดช กล่าวว่า ถึงแม้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่เราเจอจะยังไม่มีสิทธิเลือกตั้งในวันนี้ แต่ตนและพรรคก้าวไกลคิดว่าจำเป็นต้องรับฟังความคิดของคนที่จะมีชีวิตอยู่ในสังคมในอนาคต ว่าพวกเขาคิดเหมือนกับพรรคก้าวไกลหรือไม่ เพื่อที่จะเอาความเห็นของพวกเขามาปรับ นโยบายและกลยุทธ์หาเสียงกันในโค้งสุดท้าย

นายพริษฐ์ กล่าวว่ากิจกรรมวันนี้ที่ตนรู้สึกชอบที่สุดคือป้ายหาเสียงที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ เปิดให้ประชาชนร่วมเขียน ร่วมโหวตได้ เพื่อใช้รับฟังความคิดเห็น ที่ประชาชนอยากส่งเสียงถึงเรา และส่งเสียงถึงประเทศนี้ เพื่อให้การจัดทำนโยบายของพรรคก้าวไกลมีความครบถ้วนมากขึ้น ในส่วนของนโยบายการศึกษาที่พรรคก้าวไกลนำเสนอกับประชาชน พริษฐ์กล่าวว่าพรรคก้าวไกลจะออกแบบการศึกษาของประเทศ ที่นักเรียน/เยาวชนมีส่วนร่วม 4 เด้ง

เด้งแรก ให้นักเรียนมีส่วนร่วมตั้งแต่การออกแบบหลักสูตร โดยเราตั้งเป้าว่าถ้าได้เป็นรัฐบาล จะต้องร่างหลักสูตรการเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดภายใน 1 ปี ซึ่งหลักสูตรที่พรรคก้าวไกลจะเขียน จะเน้นทักษะสมรรถนะที่ใช้ได้จริง เช่น สอนอังกฤษที่การเน้นสื่อสารมากกว่าไวยากรณ์, สอนวิชาประวัติศาสตร์ที่เน้นการคิด-วิเคราะห์หลายมุมมอง มากกว่าการท่องจำ นอกจากนี้ เราต้องการที่จะลดวิชาบังคับ เพิ่มวิชาทางเลือก ลดคาบเรียนให้เน้นคุณภาพ ไม่ใช่ปริมาณ ลดการบ้าน ลดสอบแข่งขัน

เด้งที่สอง พรรคก้าวไกลจะร่วมผลักดันให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบโรงเรียน ขั้นพื้นฐานคือกฎไม่ละเมิดสิทธิ มนุษยชน แต่มากกว่านั้น คือให้นักเรียนเลือกตัวแทนมานั่งในคณะกรรมการสถานศึกษา (School Board) เพื่อร่วมตัดสินใจเรื่องต่างๆ ภายในโรงเรียน

เด้งที่สาม ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินครู เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสส่งเสียงให้ผลตอบรับไปถึงคุณครูที่จัดการสอน เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ โดยเสียงจากนักเรียนจะเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน 360 องศา ที่ประเมินผลครูครบทุกมิติทั้งจากการพัฒนาสมรรถนะทางการศึกษา การประเมินจากผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน และนักเรียน

เด้งสุดท้าย พรรคก้าวไกลจะผลักดันให้เยาวชนทุกคนมีส่วนร่วมในการออกแบบประเทศ ด้วยการยกระดับสภาเยาวชน ให้สภาเยาวชนมีผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้ง และมีอำนาจเสนอกฎหมายไปที่ ส.ส. และเรียก รมต. มาตอบกระทู้ถาม ในสิ่งที่เยาวชนสงสัยทุกไตรมาส

ทั้งนี้ ในระหว่างการทำกิจกรรมสอบถามความคิดเห็น มีนักเรียนและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมจำนวนมาก สิ่งที่เยาวชนให้ความสนใจ เช่น อยากเห็นการเปิดข้อสอบ TCAS, ค่าสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัย, ติดแอร์ทุกห้องเรียน, ให้นักเรียนมีสิทธิเลือกทรงผมของตัวเอง เป็นต้น