โฆษกรัฐบาลเปิดกำหนดการนายกฯลงพื้นที่อยุธยา 3 มี.ค.

2023-03-02 21:15:14

โฆษกรัฐบาลเปิดกำหนดการนายกฯลงพื้นที่อยุธยา 3 มี.ค.

Advertisement

โฆษกรัฐบาลเปิดกำหนดการนายกฯลงพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา 3 มี.ค.  ติดตามโครงการก่อสร้างอาคารจัดแสดงเครื่องทองอยุธยา โครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก

เมื่อวันที่ 2 มี.ค.66 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม และคณะ เตรียมลงพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามโครงการก่อสร้างอาคารจัดแสดงเครื่องทองอยุธยา พร้อมรับฟังการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ในวันศุกร์ที่ 3 มี.ค.66 โดยมีกำหนดการ ดังนี้ เวลาประมาณ 09.00 น. นายกรัฐมนตรีและคณะ ออกเดินทางจากสนามเฮลิคอปเตอร์ กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ ไปยังจุดจอด ฮ. สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา แล้วเดินทางต่อไปยังวัดใหญ่ชัยมงคล ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา โดยนายกรัฐมนตรีจะเข้ากราบสักการะพระประธาน นมัสการเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล สักการะพระเจดีย์ชัยมงคล สักการะพระพุทธรูปปางไสยาสน์ และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการที่ จ.พระนครศรีอยุธยา

จากนั้น นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อตรวจติดตามโครงการก่อสร้างอาคารจัดแสดงเครื่องทองอยุธยา และการจัดแสดงเครื่องทองอยุธยาและพระบรมสารีริกธาตุ แล้วเดินทางไปตรวจเยี่ยมสภาพโบราณสถานเพื่อเตรียมการบูรณะ ณ วิหารพระมงคลบพิตร และวัดพระศรีสรรเพชญ์ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

ต่อจากนั้น เวลาประมาณ 14.30 น. นายกรัฐมนตรีจะตรวจเยี่ยมบริเวณพื้นที่โครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ที่วัดใหม่หญ้าไทร ต.ลาดบัวหลวง  อ.ลาดบัวหลวง โดยนายกรัฐมนตรีจะกราบสักการะพระประธาน และนมัสการเจ้าอาวาสวัดใหม่หญ้าไทรก่อนไปติดตามการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก เพื่อการบริหารจัดการน้ำตลอดลุ่มน้ำเจ้าพระยา อันจะช่วยลดความเสียหายและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีจะพบปะประชาชน ก่อนเดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานคร ในเวลาประมาณ 15.45 น. ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

“จ.พระนครศรีอยุธยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีมูลค่าสูง มีเอกลักษณ์โดดเด่นทั้งด้านกายภาพ ประวัติศาสตร์ และอารยธรรม นอกจากนี้ยังเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง มีการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่ครอบคลุมเชื่อมโยงพื้นที่ของจังหวัดเข้ากับกลุ่มจังหวัดและภาคต่าง ๆ ของประเทศ รองรับการขยายตัวทั้งด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม ธุรกิจการค้าต่าง ๆ ทั้งจาก กทม. และพื้นที่โดยรอบตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ น่าเรียนรู้ น่าอยู่ น่าลงทุน’ ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศ พร้อมเดินหน้าตรวจติดตามความคืบหน้าและผลการดำเนินงานต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล และเร่งแก้ไขปัญหา มุ่งมั่นพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างครอบคลุม เพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน” นายอนุชา กล่าว