"แอน-จักรพงษ์" รับปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ด้านการจัดการ มทร.รัตนโกสินทร์

2023-03-02 20:30:28

"แอน-จักรพงษ์" รับปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ด้านการจัดการ มทร.รัตนโกสินทร์

Advertisement

งานนี้เรียกได้ว่าทั้งสวย เก่ง ทะลุจักรวาลจริงๆ สำหรับแม่ “แอน-จักรพงษ์” หลังสร้างปรากฎการณ์ครั้งใหญ่ พากลุ่มบริษัท JKN Global Group สร้างรายได้มากที่สุดเป็นประวัติการณ์แล้ว

ล่าสุดเข้ารับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อเป็นเกียรติแก่ความสำเร็จในการบริหารองค์กรธุรกิจสื่อสารมวลชนในภาวะแห่งการเปลี่ยนผ่านและ disruption จนประสบความสำเร็จทะยานสู่ระดับสากล ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวานนี