"ทิชา"ร้อง รมว.ยธ. ขอคุ้มครองพยานกรณี ด.ญ. 14 ปีโดนรุมโทรม

2023-03-02 17:15:09

"ทิชา"ร้อง รมว.ยธ. ขอคุ้มครองพยานกรณี ด.ญ. 14 ปีโดนรุมโทรม

Advertisement

เลขานุการ รมว.ยธ. รับเรื่อง "ทิชา"  ขอคุ้มครองพยานกรณี ด.ญ. 14 ปี ถูกผู้ต้องหา 11 คน รุมโทรมกว่า 2 ปี และกรณีภรรยาร้องสามีถูกจับเป็นแพะคดียาเสพติด

เมื่อวันที่ 2 มี.ค.66 ที่กระทรวงยุติธรรม ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการ รมว.ยุติธรรม พร้อมด้วย นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับเรื่องจากนางทิชา ณ นคร ที่ปรึกษามูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัว พร้อมด้วย นายชูวิทย์ จันทรส เลขาธิการมูลนิธิ  และภาคีเครือข่าย เข้ายื่นหนังสือขอการคุ้มครองพยาน ต่อนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ให้ยายซึ่งพิการตาบอด แม่และเด็กหญิง อายุ 14 ปี ที่ถูกผู้ต้องหา 11 คน รุมโทรมอย่างต่อเนื่องใน จ.เลย ตั้งแต่เดือนมี.ค.64 - ม.ค.66 เพื่อเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองพยาน

นางทิชา ได้เสนอขอให้กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เร่งนำเด็กหญิง และครอบครัวเข้าสู่การคุ้มครองพยานโดยเร็วที่สุด เพื่อความปลอดภัยของพยานและป้องกันไม่ให้ถูกแทรกแซง พร้อมทั้งขออนุญาตให้มูลนิธิเด็กฯ และทีมงานเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำกระบวนการเสริมพลังใจกับเด็กหญิง และครอบครัว อันจะนำไปสู่ความยุติธรรม และการเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนขอให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เร่งถอดบทเรียนร่วมกับองค์กรภาคประชาชน เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขระบบ กลไกการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต กล่าวต่อว่า กรณีดังกล่าวได้มอบหมายให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พิจารณาการเยียวยาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทน ผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย แก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และนำเด็กหญิง และครอบครัวเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองพยานทันที อีกทั้งจะมอบหมายให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) รวมถึงสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่เข้าไปช่วยพนักงานสอบสวนในการแสวงหาพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงเพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาลงโทษผู้กระทำความผิด และ แม้คดีนี้จะไม่เข้าเงื่อนไขคดีพิเศษของดีเอสไอ แต่ดีเอสไอจะส่งเจ้าหน้าที่ เพื่อลงพื้นที่ช่วยแสวงหาข้อเท็จจริง และสนับสนุนการทำงานเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ได้