จีนขุดพบ "คูน้ำป้องกันเมือง" ฝีมือมนุษย์ เก่าแก่ 6,000 ปี

2023-03-02 12:20:27

จีนขุดพบ "คูน้ำป้องกันเมือง" ฝีมือมนุษย์ เก่าแก่ 6,000 ปี

Advertisement

เจิ้งโจว, 1 มี.ค. (ซินหัว) — สถาบันโบราณคดีเมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนานทางตอนกลางของจีน เปิดเผยการค้นพบคูน้ำป้องกันเมืองที่มีอายุย้อนไปราว 6,000 ปีก่อน ที่แหล่งโบราณคดีซูหยางในอำเภออี๋หยาง หลังจากเริ่มงานขุดค้นเมื่อต้นปี 2021

เริ่นกว่าง ผู้รับผิดชอบโครงการขุดค้น ระบุว่าคูน้ำรูปทรงครึ่งวงแหวนดังกล่าวถูกขุดด้วยฝีมือมนุษย์ โดยรูปทรงและโครงสร้างสะท้อนถึงศักยภาพการจัดระเบียบสังคมที่ทรงพลังและเป็นระเบียบ รวมถึงระดับเทคนิคในช่วงเวลานั้น

หากพิจารณาโบราณวัตถุที่ขุดพบและร่องรอยชั้นที่สะสมในคูน้ำป้องกันเมือง คณะนักโบราณคดีเชื่อว่าทางน้ำดังกล่าวมีอายุผ่านพ้นช่วงเวลา 3 สมัยของวัฒนธรรมหย่างเสา ซึ่งมีความเก่าแก่ราว 5,000-7,000 ปี

อย่างไรก็ดี คูน้ำอาจสูญเสียคุณสมบัติการป้องกันไปเมื่อถึงยุควัฒนธรรมหย่างเสาตอนปลาย เนื่องจากมีการพบบ้านเรือน หลุมขี้เถ้า ตลอดจนโบราณวัตถุที่เกี่ยวกับการผลิตและที่อยู่อาศัยจากช่วงเวลานี้บริเวณริมฝั่งสองด้านของคูน้ำจำนวนมาก

เริ่นระบุว่าแถวเสาไม้ซึ่งอาจถูกใช้เพื่อป้องกันคูน้ำ บ่งชี้ว่าคนโบราณได้นำสิ่งอำนวยความสะดวกที่เลิกใช้งานไปแล้วกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง นอกจากนี้ยังพบเครื่องปั้นดินเผา เครื่องหิน เครื่องหยก กระดูก และหอยแมลงภู่ รวมถึงซากข้าวโพดและข้าวฟ่างสภาพดีบริเวณดังกล่าวด้วย
(แฟ้มภาพซินหัว : ร่องรอยชั้นหินภายในคูน้ำป้องกันเมืองเก่าแก่ 6,000 ปี ที่ค้นพบในแหล่งโบราณดีซูหยาง มณฑลเหอหนานทางตอนกลางของจีน วันที่ 28 ก.พ. 2023)