"วันชัย" ถกแกนนำ ส.ว. โหวตนายกฯก้าวข้ามความขัดแย้ง

2023-03-02 01:40:42

"วันชัย" ถกแกนนำ ส.ว. โหวตนายกฯก้าวข้ามความขัดแย้ง

Advertisement

"วันชัย" ถกแกนนำ ส.ว. โหวตนายกฯก้าวข้ามความขัดแย้ง ยึดหลักความต้องการ ปชช.ส่วนใหญ่ พรรคใดรวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งโหวตคนนั้น 

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 66  นายวันชัย สอนสิริ ส.ว.โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า โหวตนายกฯที่ก้าวข้ามความขัดแย้ง ผมได้ร่วมประชุมกับแกนนำคนสำคัญของ ส.ว.กลุ่มหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้ ณ ที่แห่งหนึ่ง มีการปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการโหวตนายกฯ  ได้ข้อสรุปร่วมกันว่า  1. ตามรัฐธรรมนูญเขาให้ส.ส.เป็นคนเสนอชื่อนายกฯ  ส.ว.เป็นเพียงคนโหวตสนับสนุนเท่านั้น ไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจเสนอนายกฯ  โดยตรง ดังนั้น เมื่อใครหรือพรรคใดรวมเสียงส.ส.ส่วนใหญ่ได้มากเกินกว่ากึ่งหนึ่งและเสนอใครเป็นนายก ฯ  พวกเราก็จะโหวตให้กับคนๆนั้น 2. เป็นไปตามหลักของประชาธิปไตยและตามความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ 3.เป็นความถูกต้องและถูกใจของประชาชน 4.ลดความขัดแย้ง ไม่ก่อให้เกิดปัญหากับประเทศ 5. เป็นผลดีกับทุกฝ่าย ทั้งส.ส. ส.ว.และประชาชน  การโหวตให้กับใครหรือพรรคใดที่ได้เสียงข้างน้อยเป็นนายกฯ  จะก่อให้เกิดวิกฤตกับประเทศ ไม่เป็นผลดีกับฝ่ายใดเลย นี่คือความชัดเจนและแนวทางของการสร้างความปรองดอง ก้าวข้ามความขัดแย้งได้จริง