พท.ประกาศ 3 นโยบายฟื้นอาชีพประมง

2023-03-01 21:03:13

พท.ประกาศ 3 นโยบายฟื้นอาชีพประมง

Advertisement

พท.ประกาศ 3 นโยบายฟื้นอาชีพประมงไทย ยกเลิก พ.ร.ก.ผลพวงรัฐประหาร เจรจาข้อตกลง IUU Fishing ใหม่ ปลดล็อกประมงพื้นบ้านขนาดเล็ก เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างประมงไทย

เมื่อวันที่ 1 มี.ค.66  ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) มีการแถลงยุทธศาสตร์และเสวนานโยบายประมง ในหัวข้อ "ประมงไทยจะกลับมาเป็นเจ้าสมุทรอีกครั้ง" โดยมี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรค นายปลอดประสพ สุรัสวดี อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และนายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ อดีตประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และอดีตนายกสมาคมนอกน่านน้ำไทย ร่วมเสวนา

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า พรรคได้ให้ความสำคัญกับการประมง จึงเริ่มพูดคุยพบปะผู้ประสบปัญหาโดยตรง จนได้เห็นสภาพปัญหา ซึ่งในมุมของฝ่ายค้าน เราทำทุกอย่างเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวประมง ที่เกิดจากกลไก IUU Fishing มาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ยื่นร่าง พ.ร.บ.การประมง ฉบับเพื่อไทย เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 65 และเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 66 สภารับหลักการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถือเป็นความสำเร็จก้าวแรกที่จะช่วยเหลือพี่น้องประมงไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พรรค พท. จึงร่วมมือกับสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย นำโดย นายมงคล สุขเจริญคณา และตัวแทนจากสมาคมประมงทั้ง 22 จังหวัด รวมทั้งการลงพื้นที่ภูเก็ต พังงา นครศรีธรรมราช มีเสียงสะท้อนของพี่น้องประมงที่ส่งผ่านมายังพรรคเพื่อไทย จึงขอประกาศนโยบายด้านประมงทะเลอย่างเป็นทางการ 3 ด้าน ที่จะทำทันทีคือ 1.จะยกเลิก พ.ร.ก.ที่เป็นผลพวงรัฐประหารโดยทันที และบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉบับใหม่ ที่ร่วมเขียนโดยพี่น้องชาวประมงตัวจริง พี่น้องสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เราปลดพันธนาการ ขจัดปัญหาที่ขวางพี่น้องเอาไว้ ให้หมดไป รวมถึงช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบทันที 2.จะเร่งเจรจาข้อตกลง IUU Fishing ใหม่ โดยตรงกับสหภาพยุโรป (EU) เพื่อแก้ไขและปรับปรุงข้อตกลงโดยเคารพบทบัญญัติของกฎหมายทะเลและแผนปฏิบัติการของ FAO อย่างเคร่งครัด เป็นธรรมและโปร่งใส และ 3.จะปลดล็อกประมงพื้นบ้านขนาดเล็ก ไม่ต้องขออนุญาต ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนใด ๆ ให้พี่น้องได้ทำมาหากินอย่างเท่าเทียม

นายปลอดประสพ กล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐบาล คสช. ต้องการให้สหภาพยุโรปรับรอง จึงยอมทำตามกฎ IUU ซึ่งเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณการประมงสหภาพยุโรปได้แจกใบเหลืองให้ไทย กล่าวหาไทยทำประมงผิดหลักสากลรวม 20 ข้อ พร้อมให้หามาตรการป้องกันการแจกใบแดงเป็นเด็ดขาด ซึ่งมีนักวิชาการหลายคนตีความว่าเป็นประมงเถื่อน หากชาวประมงทำผิดจะมีโทษทั้งแพ่ง อาญา และปกครอง การแก้ปัญหาดังกล่าว ต้องหารัฐบาลที่แข็งแรง รู้จริง กล้าทำ คือรัฐบาลพรรค พท. เราสร้างเครื่องมือทางกฎหมาย พรรคเพื่อไทยมีความตั้งใจทำในเรื่องนี้ สิ่งแรกนายกฯต้องประกาศความจริงใจและเร่งแก้กฎหมายที่สร้างผลกระทบให้กับพี่น้องชาวประมง รวมไปถึงการเจรจากับอียู ผมขอให้ความมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำคือ คิดใหญ่ ทำเป็น เปลี่ยนโครงสร้างการประมงไทยให้ดีกว่านี

ขณะที่ นายมงคล กล่าวว่า ในหัวใจพี่น้องชาวประมง 22 จังหวัด ขอขอบคุณพรรค พท. ที่เปิดโอกาสให้มาทำงานร่วมกัน หากพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาล ขอเสนอแนะ ดังนี้ 1.อยากให้ออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ประมง ล้างพระราชกำหนดประมงเผด็จการทันที โดยไม่ขัดกับหลัก IUU 2.เร่งรัดเยียวยาพี่น้องประมงที่ได้รับผลกระทบ 3.กำหนดนโยบายคืนความเป็นธรรม คืนอาชีพ คืนชีวิต คืนความเป็นประชาชนที่ถูกกระทำเหมือนไม่ใช่คนให้กับชาวประมง 4.ขอให้เร่งซื้อเรือออกนอกระบบ เพราะตอนนี้มีเรือมากกว่าปลา 5.มีนโยบายส่งเสริมอาชีพประมง และ 6. การเจรจากับสหภาพยุโรป ขอให้ชาวประมงได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น

นายวิชาญ กล่าวว่า อาชีพประมง ถือเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับประเทศชาติ ประมงไทยเคยอยู่อันดับ 7 ของโลก ในช่วงเวลา 20 ปีก่อน เราส่งออกอาหารทะเลอันดับ 1 แต่ตอนนี้ส่งออกอันดับ 10 หากพรรค พท. จะฟื้นฟูความเป็นเจ้าสมุทรต้องเริ่มที่การดูแลจัดการทรัพยากร คือ 1.เพิ่มงบการวิจัยและพัฒนาให้กับกรมประมง การ track ปลาเพื่อให้รู้วิถีชีวิต และการขยายพันธ์ุ เพื่อจัดการทรัพยากร 2.นำเรือประมงที่ยังจอดอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ คืนสิทธิความเป็นเจ้าของเรือ 3.เรือนอกน่านน้ำ เหลืออยู่ 2 ลำ คนไม่กล้าทำประมงนอกน่านน้ำ เพราะไม่มีใบอนุญาต หรือถ้าจะขอใบอนุญาตต้องมีเงินในบัญชี 10 ล้านบาท 4. การแปรรูปสร้างมูลค่า ควรสนับสนุนสินค้าประมงให้เป็นสินค้า Value creation หรือการสร้างมูลค่าเพิ่ม และ 5.การดูแลบุคลากร คนประจำเรือและลูกเรือ ดึงคนไทยกลับมาทำประมงให้ได้