ทางรถไฟ "จีน-ลาว" เตรียมพร้อมรองรับทัพนักท่องเที่ยว

2023-03-01 18:45:09

ทางรถไฟ "จีน-ลาว" เตรียมพร้อมรองรับทัพนักท่องเที่ยว

Advertisement

เวียงจันทน์, 1 มี.ค. (ซินหัว) — สอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรีลาว เรียกร้องบริษัท ทางรถไฟลาว-จีน จำกัด (LCRC) ให้ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการอื่นๆ ของทางรถไฟสายดังกล่าว เพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลมาใช้บริการ

เมื่อวันอังคาร (28 ก.พ.) สถานีโทรทัศน์แห่งชาติลาว รายงานว่าสอนไซและเจ้าหน้าที่รัฐบาลได้ตรวจเยี่ยมสถานีเวียงจันทน์ของทางรถไฟจีน-ลาวในนครหลวงเวียงจันทน์ เมื่อวันจันทร์ (27 ก.พ.) พร้อมชมการจำหน่ายบัตรโดยสารและตรวจสอบพื้นที่รอของผู้โดยสาร ร้านอาหาร ห้องรอวีไอพี และจุดตรวจสัมภาระ

สอนไซและคณะได้เข้าร่วมการประชุมที่บริษัทฯ ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าในเวียงจันทน์ที่รับผิดชอบการดำเนินงานทางรถไฟจีน-ลาว ส่วนในลาว โดยเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้สรุปแผนการดำเนินงานของทางรถไฟฯ ในอนาคต

บริษัทฯ ยังอธิบายถึงแผนการต่างๆ ในการปรับปรุงบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของผู้โดยสารและการขนส่งสินค้า อาทิ การแก้ไขปัญหาที่มีอยู่เดิม เพื่อให้สามารถจัดการกับการหลั่งไหลเข้ามาของนักท่องเที่ยวตามที่คาดไว้ โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจากจีน

ทางรถไฟจีน-ลาว ที่เปิดให้บริการเมื่อเดือนธันวาคม 2021 ได้เปลี่ยนแปลงการเดินทางในภูมิภาคตอนเหนือของลาว ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และถูกมองว่าเป็นขุมพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ

ทางรถไฟสายนี้รองรับการเดินรถไฟแล้ว 2,776 เที่ยว ซึ่งขนส่งผู้โดยสาร 1,829,400 คน เมื่อนับถึงวันเสาร์ (25 ก.พ.) โดยมีผู้ใช้บริการเฉลี่ย 4,065 คนต่อวัน นอกจากนี้มีการขนส่งสินค้า 3,517 ครั้ง ซึ่งบรรทุกสินค้า 2.8 ล้านตัน ด้วยประเภทของสินค้าที่เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 2,000 รายการ

รายงานข่าวระบุว่าบริษัท ทางรถไฟลาว-จีน จำกัด ได้จัดหางานให้กับชาวลาวมากกว่า 800 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่ทำงานกับทางรถไฟฯ


(แฟ้มภาพซินหัว : รถไฟหัวกระสุนล้านช้างของทางรถไฟจีน-ลาว ในนครหลวงเวียงจันทน์ของลาว วันที่ 3 ธ.ค. 2021)