เจ้าหมีขั้วโลก "ดิกสัน" ฟื้นตัวแล้วหลังผ่าตัด

2023-03-01 17:50:41

เจ้าหมีขั้วโลก "ดิกสัน" ฟื้นตัวแล้วหลังผ่าตัด

Advertisement

มอสโก, 1 มี.ค. (ซินหัว) — กลุ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการผ่าตัดหมีขั้วโลกที่เป็นอัมพาตนามว่า “ดิกสัน” เพื่อนำฟันที่เสียหายออก ภายในสวนสัตว์ของกรุงมอสโก เมืองหลวงของรัสเซีย


(บันทึกภาพวันที่ 25 ก.พ. 2023)