กรมศุลกากรยึด "เมล็ดฝิ่น" มูลค่า 30 ล้าน

2023-03-01 21:06:51

กรมศุลกากรยึด "เมล็ดฝิ่น" มูลค่า 30 ล้าน

Advertisement

กรมศุลกากรยึด "เมล็ดฝิ่น"ลักลอบนำเข้าจากตุรกี น้ำหนัก 26,000  ก.ก. มูลค่า 30 ล้าน 

เมื่อวันที่ 1 มี.ค.66  ณ ศูนย์แถลงข่าว ชั้น 2 กรมศุลกากร คลองเตย นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ รองอธิบดีกรมศุลกากร พ.ต.ท.กิตติคุณ พ่วงนาคพันธุ์ ผอ.ส่วนปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติด 6 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) พ.อ.มารุต เปล่งขำ ผอ.กอง 12 ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย นางสาววิลาสินี พุ่มสงวน เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  ร่วมกันแถลงข่าวการยึดเมล็ดฝิ่น ลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ ทางท่าเรือแหลมฉบัง น้ำหนัก 26,000 กิโลกรัม มูลค่า 30 ล้านบาท


นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีนโยบายเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดทั้งการผลิต การนำเข้า การนำผ่าน และการลักลอบจำหน่าย และสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มงวด ด้านกระทรวงการคลัง โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง จึงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เพิ่มความเข้มงวดและเดินหน้าปราบปรามการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในราชอาณาจักรทุกเส้นทาง กรมศุลกากรจึงเพิ่มการเฝ้าระวังการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในราชอาณาจักร ทั้งทางบก ทางเรือและทางอากาศ ซึ่งที่ผ่านมามีการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาและออกนอกราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่อง สำหรับวันนี้ (วันที่ 1 มี.ค.66) กรมศุลกากร โดยสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกับกองสืบสวนและปราบปราม ตรวจพบใบขนสินค้าขาเข้าสำแดง เป็น งาขาว (WHITE POPPY SEEDS) ประเทศกำเนิด สาธารณรัฐตุรกี น้ำหนัก 26,000 กิโลกรัม เมื่อพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพของสินค้า พบเป็นเมล็ดพืชชนิดหนึ่ง แต่เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้า เกิดข้อสงสัยหลายประเด็น เพื่อความชัดเจนจึงชักตัวอย่างสินค้า นำส่งตรวจวิเคราะห์ ณ สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จากนั้น ป.ป.ส. ได้รายงานผลการตรวจพิสูจน์ตัวอย่างเบื้องต้น พบเป็นมอร์ฟีนและโคเดอีน ซึ่งเป็นแอลคาลอยด์ในเมล็ดฝิ่น และด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง แจ้งผลการตรวจสอบสินค้า พบว่า เมล็ดพืชดังกล่าวเป็นเมล็ดของพืชชนิด Papaver somniferum L. อยู่ในวงศ์ Papaverceae (เมล็ดฝิ่น) กรมศุลกากรจึงเปิดตรวจตู้สินค้าดังกล่าว ณ ท่าเรือแหลมฉบังพบเมล็ดฝิ่น จำนวน 26,000 กิโลกรัม มูลค่า 30 ล้านบาท


อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวต่ออีกว่า การกระทำดังกล่าว เป็นความผิดฐานนำเข้ายาเสพติดให้โทษประเภท 5 เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 5 โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน ตามมาตรา 148 แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 ประกอบประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 กรณีความผิดฐานยื่น จัดให้ หรือยอมให้ผู้อื่นยื่นใบขนสินค้า เอกสาร หรือข้อมูล ซึ่งเกี่ยวกับการเสียอากรหรือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ถูกต้องหรือไม่บริบูรณ์ นำของที่ผ่านหรือกำลังผ่านพิธีการศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงข้อจำกัดหรือข้อห้ามอันเกี่ยวกับของนั้น และมาตรา 202 มาตรา 244 ประกอบมาตรา 252 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 กรณีความผิดฐานสำแดงชนิดสินค้าไม่ถูกต้องในแบบ พ.ก.5 ตาม พ.ร.บ. กักพืช พ.ศ.2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำหรับสถิติการจับกุมยาเสพติดทั่วประเทศในปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่ 1 ต.ค.2565 - 28 ก.ค.2566 มีจำนวน 71 ราย มูลค่า 726 ล้านบาท