ศึกษาพบ "วาฬเซาธ์เทิร์นไรท์" ย้ายแหล่งหาอาหาร เซ่นพิษอากาศเปลี่ยนแปลง

2023-03-01 11:45:35

ศึกษาพบ "วาฬเซาธ์เทิร์นไรท์" ย้ายแหล่งหาอาหาร เซ่นพิษอากาศเปลี่ยนแปลง

Advertisement

เวลลิงตัน, 28 ก.พ. (ซินหัว) — วันอังคาร (28 ก.พ.) คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ของนิวซีแลนด์ ระบุว่าวาฬโทโฮรา (Tohora) หรือวาฬเซาธ์เทิร์นไรท์ (Southern Right Whale) กำลังย้ายแหล่งหาอาหารในพื้นที่ไกลออกไปทางตอนเหนือและตอนใต้ทั่วมหาสมุทรใต้ (Southern Ocean)

คณะนักวิจัยกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา หลังจากขอบเขตการหาอาหารของวาฬไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ช่วงปี 1700

ผลการวิจัยดังกล่าว ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารพีเอ็นเอเอส (PNAS) ของสหรัฐฯ ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงข้างต้นน่าจะได้รับแรงกระตุ้นจากการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลให้วาฬเซาธ์เทิร์นไรท์หากินตัวเคยและสัตว์น้ำขนาดเล็กอื่นๆ ได้ยากขึ้น

คณะนักวิจัยรายงานผลกระทบของการล่าวาฬและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อวาฬเซาธ์เทิร์นไรท์ตั้งแต่ปี 1792 โดยพบว่าความแปรปรวนของเหล่าประชากรสัตว์ทางทะเลที่กินสัตว์อื่นเป็นอาหารส่วนใหญ่ สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมระยะยาวในมหาสมุทรใต้ได้

คณะนักวิจัยเผยว่าตั้งแต่ปี 1994 ประชากรวาฬเซาธ์เทิร์นไรท์ได้ย้ายแหล่งหาอาหารในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้และมหาสมุทรอินเดียตะวันตกเฉียงใต้จากเขตละติจูดสูงไปยังเขตละติจูดต่ำ และย้ายแหล่งหาอาหารในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ไปยังเขตละติจูดสูงเพียงเล็กน้อย โดยการย้ายแหล่งอาหารเหล่านี้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านการกระจายตัวของเหยื่อที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน

ทั้งนี้ ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นตัวขับเคลื่อนการย้ายแหล่งกระจายพันธุ์ในปัจจุบันของวาฬเซาธ์เทิร์นไรท์ และอาจช่วยบ่งชี้พื้นที่สำคัญสำหรับการอนุรักษ์วาฬเซาธ์เทิร์นไรท์


(แฟ้มภาพซินหัว : วาฬแหวกว่ายน้ำใกล้เมืองไคคูราของนิวซีแลนด์ วันที่ 10 ต.ค. 2021)