เหอเป่ยพบหลุมศพโบราณ แบบห้องก่ออิฐ ยุคราชวงศ์จิ้น

2023-03-01 10:15:21

เหอเป่ยพบหลุมศพโบราณ แบบห้องก่ออิฐ ยุคราชวงศ์จิ้น

Advertisement

สือเจียจวง, 28 ก.พ. (ซินหัว) — คณะนักโบราณคดีในมณฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือของจีน ได้ค้นพบหลุมศพเก่าแก่จากยุคราชวงศ์จิ้น (ปี 265-420) ซึ่งอยู่ลึกใต้พื้นดินราว 5.2 เมตร และมีลักษณะเป็นห้องก่ออิฐ รวมถึงค้นพบเครื่องปั้นดินเผา 16 ชิ้น อาทิ ถ้วย หม้อ รูปปั้นเกวียนลากด้วยวัว และรูปปั้นม้า

เริ่นเสวี่ยเหยียน ผู้นำทีมนักโบราณคดีประจำซากโบราณต้าหมิงฝู่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของหลุมศพข้างต้น เผยว่าหากตัดสินจากวัตถุอันเกี่ยวข้องกับการฝังศพจะสันนิษฐานได้ว่าเจ้าของหลุมศพอาจเป็นสตรี ทว่ายังไม่สามารถระบุอายุที่แน่นอนของหลุมศพ เพราะไม่พบบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษร

อย่างไรก็ดี เริ่นกล่าวว่าเครื่องปั้นดินเผาที่ขุดพบนั้นสะท้อนสภาพการดำรงชีวิตของผู้คนในยุคสมัยดังกล่าว และมีคุณค่าต่อการศึกษาธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้านช่วงยุคราชวงศ์จิ้นอย่างมาก


(แฟ้มภาพซินหัว : นักโบราณคดีตรวจสอบรูปปั้นม้าดินเผาที่ขุดพบเมื่อไม่นานนี้)