ชาวประจวบคีรีขันธ์ร่วมบริจาคอวัยวะวันวาเลนไทน์

2023-02-14 14:46:01

ชาวประจวบคีรีขันธ์ร่วมบริจาคอวัยวะวันวาเลนไทน์

Advertisement

ชาวประจวบคีรีขันธ์ร่วมบริจาคอวัยวะ ดวงตาต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวันวาเลนไทน์

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 66  ที่ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ประจวบคีรีขันธ์ นพ. อภิวัฒน์ บัณฑิตย์ชาติ รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์  รพ.ประจวบคีรีขันธ์   น.ส.รัฎฐากร แสงเทียนทอง รองผ ผอ.ภารกิจด้านการพยาบาล  รพ.ประจวบคีรีขันธ์   ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันแห่งความรัก วันแห่งการให้ Love is all around ให้รักที่ปลอดภัยอยู่รอบตัวเรา พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรับบริจาคอวัยวะและดวงตา “บุญที่ยิ่งใหญ่ สู่การให้ที่ไม่สิ้นสุด” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะ ถือเป็นการต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์ สร้างประโยชน์และความสุข แบ่งปันความรักอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดโดย องค์กรแพทย์ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล กลุ่มงานสุขศึกษา งานป้องกันควบคุมโรคและระบาดวิทยา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม คณะกรรมการพัฒนาระบบริการสุขภาพ สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ (Service plan สาขาการรับบริจาคบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ) และงานธนาคารโลหิต


นอกจากนี้ยังมีบุคลากรเจ้าหน้าที่ รพ.ประจวบคีรีขันธ์  มาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่องการบริจาคอวัยวะและดวงตาพร้อมรับแสดงความจำนงและให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี ภายใต้หัวข้อ Love is all around ให้รักที่ปลอดภัยอยู่รอบตัวเรา พร้อมแจกถุงยางอนามัย และรับบริจาคโลหิต ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนผู้มารับบริการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก มีผู้ที่แสดงความจำนงบริจาคดวงตาจำนวน 11 ราย บริจาคอวัยวะจำนวน 12 ราย และบริจาคโลหิต 29 ราย เพื่อจัดเก็บสำรองในคลังเลือดไว้ใช้ยามฉุกเฉินต่อไป นอกจากนี้ ในวันศุกร์ที่ 17 ก.พ.66 โรงพยาบาลประจวบฯจะมีการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต และรับบริจาคอวัยวะและดวงตาที่โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์