ปชช.ร้อยละ 58 มองมีเซ็กซ์ไม่ใช่การแสดงออกของความรัก

2023-02-14 00:30:25

ปชช.ร้อยละ 58 มองมีเซ็กซ์ไม่ใช่การแสดงออกของความรัก

Advertisement

อนามัยโพลวาเลนไทน์เผย ปชช.ร้อยละ 58 มองการมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่การแสดงออกของความรัก ร้อยละ 75 อยากมอบความรักให้พ่อแม่ ลูก คนในครอบครัว

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.66 นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า เนื่องในเทศกาลวาเลนไทน์ กรมอนามัย จึงได้ทำการสำรวจอนามัยโพล เรื่อง รักอย่างไร ให้เหมาะสม เตรียมพร้อมก่อนวาเลนไทน์ ระหว่างวันที่ 6 - 10 ก.พ.66 เพื่อติดตามความเสี่ยงด้านสุขภาพ และสถานะความรักของประชาชน โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 1,168 คน ผลการสำรวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานะ แต่งงาน มีลูกแล้ว มากที่สุด ถึงร้อยละ 51.8 รองลงมาคือ โสด ร้อยละ 21.4 และมีแฟนแล้ว ร้อยละ 15.1 สำหรับสิ่งที่อยากทำในวันวาเลนไทน์ 3 อันดับแรก คือ อยู่บ้านกับคนรัก และครอบครัว ร้อยละ 53 ไปทำงานตามปกติ เลิกงาน กลับบ้าน ร้อยละ 33.9 และ ฉลองวันพิเศษ ทานข้าวกับคนรัก หรือ ครอบครัว ร้อยละ 32.7 คนที่คุณอยากบอกรักมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ พ่อ แม่ ลูก หรือ คนในครอบครัว ร้อยละ 75.4 ตัวเอง ร้อยละ 12.2 คนรัก หรือ แฟน ร้อยละ 7.9

“จากการสำรวจพบผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 58 มองว่าการมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่การแสดงออกถึงความรัก และ ร้อยละ 92.3 มองว่า การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เช่น ขณะเป็นนักเรียน เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ เมื่อสอบถามถึงปัญหาที่เคยพบเห็นในช่วงวันวาเลนไทน์ 3 อันดับแรก พบว่า วัยรุ่นอยากรู้ อยากลองมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ได้ตั้งใจ ร้อยละ 72 รองลงมา คือ การเสียตัว เสี่ยงท้องก่อนวัยอันควร ร้อยละ 55.8 และการรวมกลุ่มดื่มเหล้า มั่วสุม การพนัน เสพยา ร้อยละ 47 ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของเยาวชน ทางกรมอนามัยได้สื่อสาร สร้างความรอบรู้ โดยจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนสถานศึกษาให้สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศ และทักษะชีวิต สามารถปฏิบัติ ตัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ ขอความร่วมมือพ่อแม่ ผู้ปกครอง ร่วมกันดูแลเด็ก และเยาวชน 3 ข้อ ดังนี้ 1) ดูแลเด็ก เยาวชน ให้แสดงความรักอย่างถูกต้อง เหมาะสม 2) เอาใจใส่ เยาวชน บุตรหลาน และเป็นแบบอย่างที่ดี 3) พูดคุยให้เยาวชน บุตรหลานตระหนักถึงความรักที่ถูกต้องเหมาะสม รู้ถึงความเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ การป้องกันตนเอง ทั้งนี้ก็เพื่อให้เยาวชนปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อโรคและการตั้งครรภ์ ไม่พร้อม ให้วันวาเลนไทน์ และทุกวันเป็นการสร้างความรัก ความอบอุ่นที่ดีต่อกัน” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว